Euroopan komissio > EOV > Oikeusalan ammatit > Kansainvälinen oikeus

Uusin päivitys: 24-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusalan ammatit - Kansainvälinen oikeus

Joitakin kansainvälisiä periaatteita

Euroopan neuvoston ministerikomitea on antanut joitakin oikeusalan ammatteihin liittyviä suosituksia.

Euroopan neuvoston tekemistä aloitteista on tietoa Euroopan neuvoston verkkosivuilla български - ceština - dansk - Deutsch - eesti keel - ελληνικά - English - españolfrançais - italiano - latviešu valoda - lietuviu kalba - magyar - Nederlands - polski - português - slovencina - slovenšcina - română.

Sivun alkuunSivun alkuun

Yksi aloitteista koskee asianajajan ammatin harjoittamista English - français.

Suositus on osoitettu Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden hallituksille, ja siinä annetaan laajat suuntaviivat, joilla pyritään edistämään tämän ammatin harjoittamisen vapautta.

Suosituksessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: ammattiin pääsy, perus- ja jatkokoulutus, asianajajien asema ja velvollisuudet, henkilöiden mahdollisuus saada asianajaja, asianajajien ammattikuntien organisointi, kurinpitotoimenpiteet.

Toinen aloite koskee tuomioistuinten riippumattomuutta English.

Tekstissä käsitellään eräitä perusperiaatteita, joiden avulla taataan tuomioistuinten riippumattomuus. Suosituksessa tarkastellaan myös tuomioistuinten työolosuhteita, vastuuta, asemaa ja tehokkuutta.

Ihmisoikeuksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa Deutsch - English - français - italiano määrätään lisäksi, että jokaisella rikoksesta syytetyllä on oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa.

Määräys koskee ennen kaikkea rikosasioita, mutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin English - français on laajentanut sen koskemaan myös riita-asioita.

Viiteasiakirjat

 • Ministerikomitean suositus English - français REC(2000)21 jäsenvaltioille asianajajan ammatin harjoittamisen vapaudesta (Euroopan neuvosto)

 • Ministerikomitean suositus English - français No. R (94) 12 jäsenvaltioille tuomioistuinten riippumattomuudesta, tehokkuudesta ja asemasta (Euroopan neuvosto)

 • Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus Deutsch - English - français - italiano (Euroopan neuvosto)

« Oikeusalan ammatit - Yleistä | Kansainvälinen oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 24-07-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta