Europa-Kommissionen > ERN > Juridiske erhverv > International ret

Seneste opdatering : 08-10-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Juridiske erhverv - International ret

Nogle internationale regler

Europarådets Ministerkomité har udarbejdet nogle anbefalinger vedrørende juridiske erhverv.

Du kan finde oplysninger om Europarådets anbefalinger på dets netsted.

En af anbefalingerne vedrører udøvelsen af erhvervet som advokat English - français.

Anbefalingen er rettet til regeringerne i Europarådets medlemsstater og indeholder retningslinjer med henblik på at fremme den frie udøvelse af erhvervet som advokat.

Den omhandler bl.a. følgende punkter: adgang til erhvervet, grund- og videreuddannelse, advokaters opgaver og pligter, privatpersoners adgang til en advokat, advokatsamfundenes organisering og disciplinære foranstaltninger.

En anden anbefaling vedrører dommernes uafhængighed English.

Anbefalingen omhandler de grundlæggende principper, der skal garantere dommernes upartiskhed. Desuden dommernes arbejdsvilkår, deres ansvar, opgaver og effektivitet.

I øvrigt fastslår den europæiske konvention Deutsch - English - français - italiano om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, at enhver anklaget har ret til at forsvare sig personligt eller ret til at blive bistået af en advokat efter eget valg, og hvis vedkommende ikke har tilstrækkelige midler til at betale advokatbistand, at modtage denne bistand uden betaling, når retfærdighedens interesser kræver det.

Denne bestemmelse vedrører først og fremmest straffesager, men Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol English - français har fastslået, at dette princip også gælder for civile sager.

Referencedokumenter

 • Henstilling English - français Rec(2000)21 fra Ministerkomitéen til medlemsstaterne om frihed til at udøve erhvervet som advokat (Europarådet)
 • Henstilling English - français nr. r (94) 12 fra Ministerkomitéen til medlemsstaterne om dommernes uafhængighed, effektivitet og opgaver (Europarådet)
 • Konvention Deutsch - English - français - italiano om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (Europarådet)

« Juridiske erhverv - Generelle oplysninger | International ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 08-10-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige