Evropská komise > ESS > Právnické profese > Mezinárodní právo

Poslední aktualizace: 08-10-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právnické profese - Mezinárodní právo

Některé mezinárodní zásady

Výbor ministrů Rady Evropy vydal ohledně právních profesí řadu doporučení.

Informace o iniciativách Rady Evropy naleznete na její internetové stránce.

Jedna z těchto iniciativ se týká výkonu profese advokáta English - français.

Toto doporučení je určeno vládám členských států Rady a stanoví obecné zásady, které je třeba dodržovat s cílem podporovat svobodu výkonu této profese.

Řeší zvláště tyto otázky: Vstup do právní profese, počáteční a další vzdělávání, úloha a povinnosti advokátů, přístup všech osob k advokátům, organizace komor, disciplinární řízení.

Další doporučení se týká nezávislosti soudců English.

Tento text se zabývá řadou základních zásad pro zaručení nezávislosti soudní moci. Doporučení také podrobně zkoumá pracovní podmínky soudců, jejich pracovní povinnosti, úlohu a pracovní efektivitu.

Dále, Evropská úmluva Deutsch - English - français - italiano o ochraně lidských práv a základních svobod stanoví, že každý, kdo je obviněn z trestného činu, má právo obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují.

Toto ustanovení se týká převážně trestních věcí, ale Evropský soudní dvůr pro lidská práva English - français rozšířil její působnost i na věci občanskoprávní.

Referenční dokumenty

 • Doporučení English - français Výboru ministrů členským státům (2000)21 o svobodě výkonu profese advokáta (Rada Evropy).
 • Doporučení English - français Výboru ministrů členským státům (94) 12 o nezávislosti, účinnosti a úloze soudců (Rada Evropy).
 • Úmluva Deutsch - English - français - italiano o ochraně lidských práv a základních svobod (Rada Evropy)

« Právnické profese - Obecné informace | Mezinárodní právo - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 08-10-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království