Evropska komisija > EPM > Pravni poklici

Zadnja sprememba: 02-03-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravni poklici - Splošne informacije

Pravosodje ter osebe, ki v njem delujejo.

Če ste v sporu z drugo osebo in se eden od vaju odloči zadevo predložiti sodišču, se boste srečali s številnimi pripadniki pravnih poklicev.

V vseh državah članicah nimajo enakih nazivov, prav tako se lahko njihova vloga in položaj znatno razlikujeta od države do države.

Na splošno so pravni poklici naslednji:

Sodniki so osebe, ki bodo odločile v vaši zadevi. Svojo pristojnost izvršujejo neodvisno.

Službe državnega tožilstva so večinoma vpletene v kazenskih zadevah, vendar lahko kot zastopnik družbe ukrepajo tudi v nekaterih civilnih zadevah, na primer pri posvojitvah ali zadevah starševske odgovornosti.

Sodni uradniki in zapisnikarji so pristojni za upravljanje sodišča.

Odvetniki svetujejo ljudem, ki so vpleteni v spor, in jih zastopajo na sodišču. V večini držav članic jih lahko imenuje tudi sodišče, da brezplačno pomagajo osebam, ki nimajo zadosti sredstev, ali jih brezplačno zastopajo. Kliknite na „Pravna pomoč“ za nadaljnje informacije o tej temi.

V nekaterih državah članicah je ena od nalog sodnega izvršitelja vročanje sodnih listin.

V nekaterih zadevah boste lahko ali celo morali predložiti zadevo v odločanje osebi, ki ni sodnik, kot na primer posredniku pri mediaciji ali arbitru. Kliknite na „Alternativne rešitve sporov“ za nadaljnje informacije o tej temi.

Pravne poklice urejajo države članice Evropske unije.

Čeprav med njimi lahko obstajajo resnične podobnosti, se te ureditve med državami v veliki meri razlikujejo, saj odslikujejo nadaljevanje pogosto zelo starih tradicij.

Kliknite na zastave držav članic, če želite informacije o pravnih poklicih in podrobnosti o tem, na kakšen način vam lahko pomagajo.

Pravni predpisi Skupnosti ali na mednarodni ravni, ki urejajo pravne poklice, so maloštevilni.

Pravila se običajno presojajo z nacionalnega stališča. Vendar pa boste s klikom na ikoni „Pravo Skupnosti“ in „Mednarodno pravo“ vseeno našli nekaj informacij.

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 02-03-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo