Európska komisia > EJS > Právnické povolania

Posledná úprava: 08-10-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právnické povolania - Všeobecné informácie

Spravodlivosť a muži a ženy, ktorí pre ňu pracujú.

Ak sa s niekým dostanete do sporu a jeden z vás sa rozhodne dať prípad na súd, stretnete sa s mnohými zástupcami právnických povolaní.

Nevolajú sa vo všetkých členských štátoch rovnako a ich funkcia a postavenie sa môže v jednotlivých štátoch výrazne líšiť.

Rozličné právnické povolania sú v podstate tieto:

Sudcovia sú osoby, ktoré rozhodnú o vašom prípade. Svoju právomoc vykonávajú nezávisle.

Útvary generálnej prokuratúry sú činné najmä v trestných prípadoch, ale takisto môžu konať v mene spoločnosti v istých občianskoprávnych prípadoch, ako napríklad adopcia alebo uznávanie rodičovstva.

Súdni úradníci a registrační úradníci sú zodpovední za administratívu súdu.

Advokáti poskytujú rady účastníkom sporu a zastupujú ich na súde. Vo väčšine členských štátov im môže súd uložiť povinnosť bezplatne pomáhať ľuďom s nedostatkom peňažných prostriedkov a zastupovať ich na súde. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete po kliknutí na ikonu „Právna pomoc“.

V niektorých členských štátoch je jednou z úloh súdneho úradníka výkon súdneho príkazu.

V niektorých prípadoch vám môžu povoliť, alebo dokonca od vás vyžadovať, aby ste predložili prípad niekomu inému ako sudcovi, napríklad sprostredkovateľovi alebo rozhodcovi. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete po kliknutí na ikonu „Alternatívne riešenie sporov“.

Členské štáty Európskej únie upravujú právnické povolania zákonom.

Hoci sa medzi nimi nájdu prirodzené podobnosti, zákony, ktoré ich upravujú sa značne líšia v každej členskej krajine, lebo odrážajú pokračovanie často až starodávnych tradícií.

Informácie a podrobnosti ako využiť zástupcov právnických povolaní nájdete po kliknutí na vlajky členských štátov.


Právnické povolania sú na úrovni Spoločenstva alebo na medzinárodnej úrovni pomerne málo regulované.

Predpisy sú zvyčajne vnímané z vnútroštátneho hľadiska. Keď však kliknete na ikonu „Právo spoločenstva" a „Medzinárodné právo“, nájdete viac informácií.

HoreHore

Posledná úprava: 08-10-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo