comisia europeană > RJE > Profesiuni juridice

Ultima actualizare: 15-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Profesiuni juridice - Informaţii generale

Justiţia şi bărbaţii şi femeile care lucrează în slujba ei

Dacă sunteţi în litigiu cu o altă persoană, iar unul dintre dumneavoastră se hotărăşte să intenteze acţiune în justiţie, veţi lua contact cu diferiţi membri ai profesiilor juridice.

Aceştia nu au aceleaşi titluri în toate statele membre, iar rolul şi statutul lor pot varia considerabil de la un stat membru la altul.

În general, diversele profesii juridice sunt după cum urmează:

Judecătorii sunt persoanele care se pronunţă asupra cauzei. Aceştia îşi exercită puterea independent.

Procurorii sunt implicaţi cu precădere în cauze penale, dar pot acţiona şi în numele societăţii în anumite cauze civile, implicând adopţia, de exemplu, sau filiaţia.

Grefierii şi arhivarii au sarcini administrative în cadrul tribunalelor.

Avocaţii consiliază persoanele implicate în litigii şi îi reprezintă în justiţie. În majoritatea statelor membre, avocaţii pot fi numiţi şi de tribunal pentru a asista sau a reprezenta gratuit persoane cu venituri insuficiente. Faceţi clic pe "Asistenţă juridică" pentru a obţine informaţii suplimentare asupra acestui subiect.

În unele state membre, una dintre responsabilităţile unui aprod este aceea de a notifica citaţii.

În unele cazuri, puteţi sau chiar aveţi obligaţia să prezentaţi cauza altcuiva decât judecătorului, de exemplu unui mediator sau unui arbitru. Faceţi clic pe „Căi alternative de soluţionare a litigiilor” pentru a obţine informaţii suplimentare asupra acestui subiect.

Statele membre ale Uniunii Europene reglementează profesiile juridice.

Deşi pot exista asemănări fireşti între reglementări, acestea diferă considerabil de la o ţară la alta deoarece oglindesc prelungirea unor tradiţii adesea ancestrale.

Faceţi clic pe steagurile statelor membre pentru informaţii şi detalii referitoare la condiţiile de exercitare a profesiilor juridice.

Există relativ puţine acte normative comunitare sau internaţionale privind profesiile juridice.

Reglementările existente sunt privite în general din punct de vedere naţional. Totuşi, dacă faceţi clic pe icoanele „Drept comunitar” şi „Drept internaţional” veţi găsi o serie de informaţii.

SusSus

Ultima actualizare: 15-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit