Komisja Europejska > EJN > Zawody prawnicze

Ostatnia aktualizacja: 12-12-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Zawody prawnicze - Informacje ogólne

Wymiar sprawiedliwosci i osoby, które w nim pracują.

Jeżeli prowadzą Państwo spór z inną osobą i jedna ze stron zdecyduje się wystąpić na drogę sądową, zetkną się Państwo z różnymi przedstawicielami zawodów prawniczych.

Osoby te czasem noszą różne tytuły w różnych państwach członkowskich, a ich rola i status może być znacząco odmienna zależnie od państwa, w którym działają.

Ogólnie rzecz biorąc, chodzi tu o następujące zawody prawnicze:

Sędziowie to osoby, które orzekają w sprawach. Swoją władzę sprawują w sposób niezawisły.

Prokuratura angażuje się przede wszystkim w sprawy karne, ale może również występować w imieniu społeczeństwa w niektórych sprawach cywilnych dotyczących na przykład adopcji czy kwestii rodzicielstwa.

Sekretarze sądu i urzędnicy sądowi są odpowiedzialni za prowadzenie administracji sądu.

Adwokaci doradzają stronom w sporze i reprezentują je w sądzie. W większosci państw członkowskich adwokaci mogą zostać również ustanowieni przez sąd z urzędu w celu swiadczenia bezpłatnej pomocy lub reprezentowania osób nieposiadających wystarczających srodków. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, klikając na „Pomoc prawna”.

W niektórych państwach członkowskich jednym z zadań komornika sądowego jest doręczanie wezwań.

W niektórych przypadkach istnieje możliwosć - lub wręcz wymóg - przedstawienia sprawy osobie innej niż sędzia, np. mediatorowi czy arbitrowi. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy kliknąć na „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów”.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej posiadają uregulowania dotyczące zawodów prawniczych.

Choć - co naturalne - uregulowania te mogą być podobne, to jednak różnią się one od siebie dosć znacząco w poszczególnych krajach, gdyż stanowią odbicie niejednokrotnie wielowiekowych tradycji swoich państw.

Aby uzyskać informacje o zawodach prawniczych i szczegółowych sposobach korzystania z pomocy przedstawicieli tych zawodów, należy kliknąć na flagi poszczególnych państw członkowskich.

Istnieje stosunkowo niewiele uregulowań wspólnotowych i międzynarodowych dotyczących zawodów prawniczych.

Ogólnie rzecz biorąc, istniejące zasady uwzględniają krajową specyfikę. Pewne informacje można jednak znaleźć w dziale „Prawo wspólnotowe” oraz „Prawo międzynarodowe”.

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 12-12-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania