Euroopa Komisjon > EGV > Juristid

Viimati muudetud: 08-10-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Juristid - Üldteave

Õigusemõistmine ja inimesed, kes selle nimel töötavad.

Kui teil tekib teise isikuga vaidlus ning üks teist otsustab pöörduda kohtusse, puutute kokku mitme eri õigusvaldkonna ameti esindajaga.

Neil ei pruugi olla kõikides liikmesriikides sama ametinimetus ning nende roll ja seisund võivad liikmesriigiti märkimisväärselt erineda.

Üldiselt jagunevad õigusvaldkonna ametid järgmiselt:

Kohtunik on isik, kes teeb kohtuasjas otsuse. Kohtunik on sõltumatu.

Prokurör tegeleb peamiselt kriminaalasjadega, kuid võib ka esindada üldsust teatud tsiviilasjades, näiteks lapsendamise või vanema õigustega seotud asjades.

Kohtuametnikud ja kohtusekretärid vastutavad kohtu halduspoole eest.

Advokaadid nõustavad kohtvaidlusega seotud isikuid ja esindavad neid kohtus. Enamikus liikmesriikides võib ka kohus määrata advokaadi, kes abistab või esindab tasuta inimesi, kelle puuduvad piisavad vahendid. Teema kohta lisateabe saamiseks klõpsake jaotisel „Õigusabi”.

Mõnes liikmesriigis on kohtutäituri (bailiff) ülesandeks kohtukutsete kättetoimetamine.

Mõnikord võite või isegi peate andma asja arutamiseks isikule, kes ei ole kohtunik, näiteks vahendajale või vahekohtunikule. Teema kohta lisateabe saamiseks klõpsake jaotisel „Vaidluste kohtuväline lahendamine”. Euroopa Liidu liikmesriikides on õigusvaldkonna ametid reguleeritud õigusaktidega.

Kuigi nende vahel võib loomulikult olla sarnasusi, on kõnealused õigusaktid riigiti väga erinevad, kuna sageli kajastuvad neis iidsed tavad.

Teabe saamiseks õigusvaldkonna ameti esindaja kasutamise kohta klõpsake liikmesriigi lipul.


Ühenduse või rahvusvahelisel tasandil on õigusvaldkonna ametid suhteliselt vähe reguleeritud.

Eeskirjad lähtuvad üldiselt riiklikust seisukohast. Teavet selle kohta saate klõpsates ikoonidel „Ühenduse õigus” ja „Rahvusvaheline õigus”.

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 08-10-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik