Evropská komise > ESS > Právnické profese

Poslední aktualizace: 02-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právnické profese - Obecné informace

Spravedlnost a muži i ženy, kteří pro ni pracují.

Jestliže se dostanete do sporu s jinou osobou a jeden z vás se rozhodne předložit věc soudu, potkáte zástupce řady právních profesí.

V jednotlivých členských státech mají tyto profese různé názvy a jejich úlohy i postavení se mezi členskými státy mohou výrazně lišit.

Obecně řečeno, mezi právní profese se řadí:

 

Soudci – ti vydávají ve vaší věci rozhodnutí. Svou pravomoc vykonávají nezávisle.

 

Útvary státního zastupitelství – jsou činné převážně v trestních věcech, ale jménem společnosti mohou jednat i v některých občanskoprávních věcech jako je například osvojení dítěte nebo uznávání rodičovství.

 

Soudní úředníci a registrační úředníci odpovídají za administrativu soudu.

 

Advokáti poskytují poradenství účastníkům sporů a zastupují je před soudem. Ve většině členských států mohou být rovněž jmenováni soudem, aby bezúplatně pomáhali lidem s nedostatečnými prostředky a zastupovali je u soudu. Další informace na toto téma získáte po kliknutí na ikonu „Právní pomoc”.

 

V některých členských státech existuje také soudní vykonavatel, mezi jehož úkoly patří výkon soudního příkazu.

 

V některých případech můžete nebo dokonce budete povinni svou věc předložit nikoli soudci, ale zprostředkovateli nebo rozhodci. Další informace na toto téma získáte po kliknutí na ikonu „Alternativní řešení sporů”.

 

V členských státech Evropské unie jsou právní profese upraveny zákonem.

Ačkoli mohou mít přirozeně tyto profese podobné rysy, zákony, které je upravují, se v jednotlivých zemích podstatně liší, neboť často navazují na velmi starobylé tradice.

Po kliknutí na ikonku vlajky konkrétního členského státu naleznete informace a podrobné postupy, jak zástupce těchto právních profesí využít.

Právní profese jsou na úrovni Společenství i na mezinárodní úrovni regulovány poměrně málo.

Pravidla si většinou stanoví každý stát podle sebe. Určité informace však naleznete po kliknutí na ikonu „Právo Společenství“ a „Mezinárodní právo“.

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 02-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království