Evropska komisija > EPM > Pravni poklici > Pravo Skupnosti

Zadnja sprememba: 20-04-2005
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravni poklici - Pravo Skupnosti

Zadnjo posodobitev besedila najdete na English

Evropska unija olajša opravljanje poklica odvetnika v drugi državi članici.

Države članice Evropske unije urejajo pravne poklice.

Četudi so si poklici med seboj podobni, se ti predpisi med državami precej razlikujejo, saj nanje pogosto in vztrajno vpliva zelo stara tradicija.

Zakonodaja skupnosti ne ureja položaja ali pogojev opravljanja pravnih poklicev.

Vendar dve evropski direktivi, ena iz leta 1988 in druga iz leta 1998, določata načine, kako lahko odvetnik, ki je diplomiral v državi članici, stalno opravlja svoj poklic v drugi državi članici.

Posebno Direktiva iz leta 1998 predvideva, da lahko vsak odvetnik stalno izvaja dejavnosti odvetnika v vseh drugih državah članicah s svojim prvotnim poklicnim nazivom. Poleg tega pa je lahko vključitev v odvetniški poklic države članice gostiteljice določena z nekaterimi pogoji. Načeloma je treba odvetnika, ki dejavnost s svojim prvotnim nazivom v državi članici gostiteljici opravlja tri leta, v njej upoštevati kot odvetnika.

Poleg tega je treba natančno opredeliti, da poklicna pravila ostanejo v pristojnosti držav članic. Z drugimi besedami, odvetnik iz države članice se lahko naseli v drugi državi članici in tam stalno izvaja svoje dejavnosti, vendar mora upoštevati vse predpise države gostiteljice.

Komisija je predložila zeleno knjigo o alternativnih načinih reševanja sporov, ki zastavlja vprašanja in navaja točke za razmislek glede opravljanja funkcije mediatorja ali spravnega posredovalca.

Referenčni dokumenti.

 • Direktiva Sveta 89/48/EGS z dne 21. decembra 1988 o splošnem sistemu priznavanja visokošolskih diplom, pridobljenih s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki traja najmanj tri leta
 • Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/5/ES z dne 16. februarja 1998 za olajšanje trajnega opravljanja poklica odvetnika v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena
 • Zelena knjiga o alternativnih načinih reševanja sporov v civilnem in gospodarskem pravu

« Pravni poklici - Splošne informacije | Pravo Skupnosti - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 20-04-2005

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo