comisia europeană > RJE > Profesiuni juridice > Drept comunitar

Ultima actualizare: 06-08-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Profesiuni juridice - Drept comunitar

Pentru versiunea actualizată, vă rugăm consultaţi English

Uniunea Europeană uşurează exercitarea profesiei de avocat în alt stat membru.

Statele membre ale Uniunii Europene reglementează profesiile juridice.

Deşi pot exista asemănări fireşti între regulamente, acestea diferă considerabil de la o ţară la alta deoarece oglindesc prelungirea unor tradiţii adesea ancestrale.

Dreptul comunitar nu reglementează condiţiile de exercitare a profesiilor juridice.

Totuşi, două directive europene, una din 1988 şi alta din 1998, prevăd condiţiile în care un avocat care a obţinut calificarea profesională în unul din statele membre îşi poate exercita profesia cu caracter permanent într-un alt stat membru.

Directiva din 1998, în special, prevede că orice avocat îşi poate practica cu caracter permanent profesia în oricare alt stat membru, sub titlul profesional din statul de origine. De asemenea, statul membru gazdă poate acorda dreptul de exercitare a profesiei de avocat, sub rezerva anumitor condiţii. În principiu, un avocat care a profesat timp de trei ani în ţara gazdă sub titlul profesional din ţara sa de origine ar trebui să fie integrat în acelaşi mod precum un avocat din acel stat.

Ar trebui să se sublinieze din nou că regulile de reglementare a profesiei rămân încă sub responsabilitatea statului membru. Cu alte cuvinte, un avocat dintr-un stat membru se poate stabili într-un alt stat membru şi practica dreptul acolo în mod permanent, dar trebuie să respecte toate normele şi reglementările ţării-gazdă.

Totodată, Comisia a prezentat o carte verde English PDF File (PDF File 271 KB) cu privire la modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor, care pune întrebări şi oferă o bază de discuţie privind rolul de mediator sau de arbitru.

Documente de referinţă

 • Directiva 89/48/CEE din 21 decembrie 1988 privind un sistem general pentru recunoaşterea diplomelor de studii superioare acordate la încheierea educaţiei şi a pregătirii profesionale cu o durată de cel puţin 3 ani.
 • Directiva 98/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 în vederea facilitării exercitării permanente a profesiei de avocat într-un stat membru altul decât cel în care s-a obţinut calificarea. profesională.
 • Cartea verde English PDF File (PDF File 271 KB) privind modalităţile alternative de soluţionare a litigiilor în dreptul civil şi comercial.

« Profesiuni juridice - Informaţii generale | Drept comunitar - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 06-08-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit