Eiropas Komisija > ETST > Juridiskās profesijas > Kopienas tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 06-08-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskās profesijas - Kopienas tiesību akti

Pēdējo precizēto tekstu lūdzu skatīt English

Eiropas Savienība atvieglo nodarbošanos ar advokāta profesiju citā dalībvalstī

Eiropas Savienības dalībvalstis reglamentē juridiskās profesijas

Pat ja tās ir līdzīgas, šī noteikumu ieviešana dažādās valstīs, protams, ir pietiekoši atšķirīga, jo tā liecina par tradīciju noturību, kuras bieži ir senas

Kopienas tiesības nereglamentē juridisko profesiju veikšanas statūtus vai noteikumus.

Tomēr divas Eiropas direktīvas, viena 1988. gada un otra 1998. gada, precizē noteikumus, saskaņā ar kuriem advokāts, kas savu diplomu ieguvis vienā dalībvalstī, var pastāvīgi veikt savu profesionālo darbību citā dalībvalstī.

Īpaši 1998. gada direktīva nosaka, ka jebkurš advokāts var pastāvīgi veikt advokāta darbības jebkurā citā dalībvalstī savā sākotnējā profesionālajā statusā. Jāpiebilst, ka integrēšanās advokāta profesijā ierašanās dalībvalstī var būt pakļauta zināmiem noteikumiem. Principā advokāts, kas 3 gadus savā sākotnējā statusā praktizējis ierašanās valstī, jāpielīdzina šīs valsts advokātam.

Nepieciešams vēlreiz precizēt, ka profesijas reglamentēšana paliek dalībvalstu kompetencē. Citiem vārdiem, dalībvalsts advokāts var iekārtoties darbā citā dalībvalstī un tur pastāvīgi veikt savas darbības, bet viņam vajadzēs ievērot jebkuru ierašanās valsts reglamentēšanu.

Komisija tomēr iesniedza izskatīšanai Zaļo grāmatu English PDF File (PDF File 271 KB), kas attiecas uz konfliktu risināšanas alternatīvajiem veidiem, kuri uzdod jautājumus un rada vielu pārdomām par starpnieka vai samierinātāja funkciju veikšanu.

Atsauces dokumenti

Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīva 89/48/EEK, kas attiecas uz augstākās izglītības diplomu atzīšanas vispārīgo sistēmu, kura sankcionē profesionālo apmācību minimāli trīs gados

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/5/EK, kuras mērķis ir atvieglot pastāvīgu nodarbošanos ar advokāta profesiju ne tajā dalībvalstī, kurā iegūta kvalifikācija.

Zaļā grāmata English PDF File (PDF File 271 KB) par civiltiesībām un komerctiesībām pakļautiem konfliktu risināšanas alternatīvajiem veidiem

« Juridiskās profesijas - Vispārīgas ziņas | Kopienas tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 06-08-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste