Europos Komisija > ETIT > Teisininkų profesijos > Bendrijos teisė

Naujausia redakcija: 06-08-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisininkų profesijos - Bendrijos teisė

Vėliausiai atnaujintoteksto peržiūrai prašome pasirinkti English

Europos Sąjunga palengvina vertimąsi advokato praktika kitoje valstybėje narėje

Europos Sąjungos valstybėse narėse reglamentuojama profesionalių teisininkų veikla.

Teisininkų veiklą reglamentuojantys įstatymai įvairiose šalyse, žinoma, turi panašumų, tačiau yra ir gana skirtingi, nes dažnai yra išlikusių senų tradicijų liudininkai.

Bendrijos teisė nereglamentuoja profesionalių teisininkų statuso ar vertimosi praktika sąlygų.

Tačiau dvi Europos Sąjungos direktyvos – viena priimta 1988 m., kita – 1998 m. – patikslina sąlygas, kuriomis advokatas, gavęs diplomą vienoje valstybėje narėje, gali nuolat verstis praktika kitoje valstybėje narėje.

Konkrečiai 1998 m. direktyvoje nustatoma, kad kiekvienas advokatas turi teisę nuolat verstis advokato praktika bet kurioje kitoje valstybėje narėje pagal buveinės valstybės profesinį vardą. Be to, advokatų integravimuisi į profesiją priimančiojoje valstybėje narėje gali būti keliami tam tikri reikalavimai. Iš esmės advokatas, kuris pagal buveinės valstybės profesinį vardą trejus metus priimančiojoje valstybėje narėje verčiasi advokato praktika, turi būti prilygintas tos valstybės advokatui.

Dar kartą patikslintina, kad šios profesijos atstovų veiklos reglamentavimas priklauso valstybių narių kompetencijai. Kitaip tariant, advokatas gali įsikurti kitoje valstybėje narėje ir ten nuolat verstis savo praktika, bet jis turės laikytis visų priimančiosios valstybės įstatymų.

Be to, Komisija pateikė žaliąją knygą English PDF File (PDF File 271 KB), skirtą alternatyviems ginčų sprendimo būdams, kurioje keliami tarpininko ar taikintojo pareigų vykdymo klausimai ir pateikiama medžiagos atitinkamiems apmąstymams.

Informaciniai dokumentai

1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/48/EEB dėl bendrosios aukštojo mokslo diplomų, išduotų bent po trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo sistemos

1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/5/EB, skirta padėti teisininkams verstis nuolatine advokato praktika ne toje valstybėje narėje, kurioje buvo įgyta kvalifikacija

Žalioji knyga English PDF File (PDF File 271 KB), skirta alternatyviems ginčų, susijusių su civiline ir komercine teise, sprendimo būdams

« Teisininkų profesijos - Bendro pobūdžio informacija | Bendrijos teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 06-08-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė