Európai Bizottság > EIH > Jogi hivatások > Közösségi jog

Utolsó frissítés: 06-08-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogi hivatások - Közösségi jog

A frissitett változat megtekinthetö English

Az Európai Unió megkönnyíti az ügyvédi szakma más tagállamban történő gyakorlását.

Az Európai Unió tagállamai szabályozzák a jogi szakmákat.

Még ha természetesen mutatnak is hasonlóságokat, e szabályozások eléggé különböznek egymástól, hiszen gyakran régi hagyományok továbbéléséről tanúskodnak.

A közösségi jog nem szabályozza a jogi szakmák jogállását vagy a gyakorlásuk feltételeit.

Azonban két európai irányelv, az1988-as és az 1998-as meghatározza azon szabályokat, amelyek szerint az egyik tagállamban diplomát szerzett ügyvéd ideiglenesen egy másik tagállamban is gyakorolhatja a szakmáját.

Különösen az 1998-as irányelv írja elő, hogy minden ügyvédnek joga van ideiglenesen ügyvédi tevékenységeket folytatni más tagállamban, az eredeti szakmai címét használva. A fogadó tagállam ügyvédi szakmájába történő beilleszkedés bizonyos feltételekhez kötött lehet. Elméletileg azt az ügyvédet, aki az eredeti címét használva három éve gyakorolja a szakmáját a fogadó tagállamban, be kell sorolni annak ügyvédei közé.

Tehát le kell szögezni, hogy a szakmai szabályozások a tagállamok hatáskörében maradnak. Más szóval egy tagállam ügyvédje letelepedhet egy másik tagállamban, és tartósan gyakorolhatja a foglalkozását, de be kell tartania a fogadó ország minden szabályozását.

Egyébként a Bizottság a konfliktusmegoldások alternatív módjairól zöld könyvetadott ki English PDF File (PDF File 271 KB), amely kérdéseket vet fel és megállapításokat tesz a közvetítő vagy a békéltető szerepének gyakorlásával kapcsolatban.

Referenciadokumentumok

A Tanács 1988. december 21-i 89/48/EGK irányelve a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről

Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/5/EK irányelve az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről

Zöld könyv English PDF File (PDF File 271 KB) a konfliktusmegoldás alternatív módjairól a polgári és kereskedelmi jog területén

« Jogi hivatások - Általános információk | Közösségi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 06-08-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság