Euroopan komissio > EOV > Oikeusalan ammatit > Yhteisön oikeus

Uusin päivitys: 19-08-2004
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusalan ammatit - Yhteisön oikeus

Viimeisimmät päivitykset ovat saatavilla kieliversioina English

Euroopan unioni helpottaa asianajajan ammatin harjoittamista toisessa jäsenvaltiossa.

Euroopan unionin jäsenvaltiot sääntelevät oikeusalan ammatteja.

Ammattien yhtäläisyyksistä huolimatta niiden sääntely on melko erilaisia eri maissa, sillä alalla vaalitaan hyvinkin vanhoja perinteitä.

Yhteisön oikeudessa ei ole säännöksiä oikeusalan ammattien asemasta tai harjoittamisen edellytyksistä.

Kahdessa yhteisön direktiivissä, joista toinen on annettu vuonna 1988 ja toinen vuonna 1998, täsmennetään kuitenkin edellytykset, joiden mukaisesti jossakin jäsenvaltiossa ammatillisen pätevyyden hankkinut asianajaja voi harjoittaa ammattiaan pysyvästi muussa jäsenvaltiossa.

Erityisesti vuoden 1998 direktiivissä säädetään, että jokaisella asianajajalla on oikeus harjoittaa pysyvästi asianajotoimintaa missä tahansa muussa jäsenvaltiossa käyttäen alkuperäistä ammattinimikettään. Tietyt edellytykset saattavat rajoittaa pääsyä asianajajan ammattiin vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Alkuperäistä ammattinimikettään käyttävä asianajaja, joka on toiminut kolmen vuoden ajan vastaanottavassa jäsenvaltiossa, katsotaan periaatteessa yhdenvertaiseksi vastaanottavan jäsenvaltion asianajajan kanssa.

On jälleen muistettava, että ammatin sääntely kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Toisin sanoen jonkin jäsenvaltion asianajaja voi asettua toiseen jäsenvaltioon ja harjoittaa siellä ammattiaan pysyvästi, mutta hänen on noudatettava vastaanottavan jäsenvaltion säännöksiä.

Komissio on lisäksi laatinut vihreän kirjan vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä, jossa esitetään sovittelijan tehtävän harjoittamiseen liittyviä kysymyksiä ja pohdinnan aiheita.

Viiteasiakirjat

 • Neuvoston direktiivi 89/48/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/5/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu

 • Vihreä kirja vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa

« Oikeusalan ammatit - Yleistä | Yhteisön oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-08-2004

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta