Evropská komise > ESS > Právnické profese > Právo Společenství

Poslední aktualizace: 06-08-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právnické profese - Právo Společenství

Pośledni aktualizacje viz English

Evropská unie usnadňuje výkon povolání advokáta v jiném členském státě.

Každý členský stát Evropské unie má pro právnické profese své předpisy.

Přestože jsou mezi těmito úpravami přirozeně určité podobnosti, přece jen se u jednotlivých zemí liší, neboť v nich často přežívají staré tradice.

Právo Společenství status či podmínky výkonu právnických profesí nijak neupravuje.

Přesto dvě evropské směrnice, jedna z roku 1988 a druhá z roku 1998, upřesňují podmínky, za kterých může advokát, který získal diplom v jednom členském státě, vykonávat své povolání trvale v jiném členském státě.

Zejména směrnice z roku 1998 stanoví, že každý advokát má právo vykonávat advokátskou činnost trvale v kterémkoli členském státě pod profesním označením svého domovského státu. Pro výkon povolání advokáta v hostitelském členském státě může ovšem být nutné splnit určité podmínky. V zásadě advokát, který pod profesním označením svého domovského státu vykonává své povolání v hostitelském členském státě po dobu tří let, musí být zrovnoprávněn s advokátem tohoto státu.

Opět je třeba uvést, že předpisy upravující tuto profesi zůstávají plně v pravomoci členských států. Jinými slovy, advokát z jednoho členského státu se může usadit v jiném členském státě a vykonávat zde trvale svou činnost, musí však přitom dodržovat veškeré předpisy hostitelské země.

Komise rovněž předložila Zelenou knihu English PDF File (PDF File 271 KB) o alternativních způsobech řešení sporů , která klade otázky a dává podněty k zamyšlení v souvislosti s výkonem funkce zprostředkovatele nebo rozhodčího ve smírčím řízení.

Referenční dokumenty.

Směrnice 89/48/CEE Rady ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy

Směrnice 98/5/CE Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace

Zelená kniha English PDF File (PDF File 271 KB) o alternativních způsobech řešení sporů v oblasti občanského a obchodního práva

« Právnické profese - Obecné informace | Právo Společenství - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 06-08-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království