Evropska komisija > EPM > Pravni red > Mednarodno pravo

Zadnja sprememba: 18-12-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravni red - Mednarodno pravo

Subjekti mednarodnega prava so države

Viri mednarodnega prava so pogodbe, konvencije in sporazumi, ki jih sklenejo države ali v nekaterih primerih mednarodne organizacije.

Evropska skupnost lahko sklepa pogodbe, ki jih s pogajanji doseže Komisija. Pooblastila za to izrecno podeljujejo pogodbe, na primer na področju trgovinske politike, ali sodne odločbe Sodišča Evropskih skupnosti. Sodišče je odločilo, da imajo institucije Skupnosti, vedno ko imajo v skladu s pravom Skupnosti pooblastila za doseganje določenega cilja na notranji ravni, tudi pooblastila za sklepanje mednarodnih sporazumov, potrebnih za doseganje tega cilja.

Mednarodne pogodbe so zavezujoče za države in mednarodne organizacije, ki so pravi subjekti mednarodnega prava. Učinkujejo pa lahko tudi na fizične osebe in pravne osebe.

Na vprašanje, ali je mednarodno pravo svojevrsten pravni sistem, in če je, kako ga je treba vključiti v nacionalno pravo, da lahko učinkuje, obstaja več odgovorov.

Nekatere države članice so sprejele monistično teorijo, po kateri je mednarodno pravo neposreden del domačega pravnega sistema; druge dajejo prednost dualistični teoriji, po kateri sta mednarodno pravo in domače pravo dva ločena in neodvisna pravna sistema. V slednjem primeru je treba mednarodno pravo z zakonom vključiti v domači pravni sistem.

Informacije o tem so na voljo, če kliknete na zastavice posameznih držav članic.

Glavni mednarodni organizaciji, ki se ukvarjata z mednarodnim zasebnim pravom, sta Svet Evrope in Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu English - français.

« Pravni red - Splošne informacije | Mednarodno pravo - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 18-12-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo