comisia europeană > RJE > Ordinea juridică > Drept internaţional

Ultima actualizare: 28-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Ordinea juridică - Drept internaţional

Statele sunt subiectele dreptului internaţional

Sursele dreptului internaţional sunt reprezentate de tratatele, convenţiile şi acordurile încheiate de state sau, în unele cazuri, de organizaţii internaţionale.

Comunitatea Europeană însăşi poate încheia tratate negociate de Comisie. Această competenţă îi este conferită în mod explicit de tratate, în domeniul politicii comerciale de exemplu, sau prin hotărâri ale Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. Curtea a declarat că atunci când dreptul comunitar acordă instituţiilor comunitare competenţe pentru a acţiona pe plan intern în vederea atingerii unui obiectiv specific, acestea au şi competenţa de a încheia acordurile internaţionale necesare pentru atingerea obiectivului respectiv.

Tratatele internaţionale sunt obligatorii pentru statele şi organizaţiile internaţionale, care sunt adevăratele subiecte ale dreptului internaţional. Dar acestea pot avea efecte şi asupra persoanelor şi a întreprinderilor.

Se pot da mai multe răspunsuri la întrebarea dacă dreptul internaţional este un sistem juridic de sine stătător şi, în acest caz, cum ar trebui să fie încorporat în dreptul naţional pentru a produce efecte.

Unele state membre au adoptat teoria unitară, conform căreia dreptul internaţional este o parte directă a sistemului juridic naţional; altele au preferat teoria dualistă, conform căreia dreptul internaţional şi dreptul naţional sunt două sisteme juridice separate şi independente. În acest ultim caz, dreptul internaţional trebuie să fie încorporat în sistemul juridic naţional prin statut.

Puteţi găsi informaţii cu privire la acest subiect făcând clic pe steagurile statelor membre.

Principalele organizaţii internaţionale cu atribuţii în domeniul dreptului internaţional privat sunt Consiliul Europei şi Conferinţa de la Haga privind dreptul internaţional privat English - français.

« Ordinea juridică - Informaţii generale | Drept internaţional - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 28-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit