Komisja Europejska > EJN > Porządek prawny > Prawo międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja: 18-12-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Porządek prawny - Prawo międzynarodowe

Państwa są podmiotami prawa międzynarodowego

Źródłami prawa międzynarodowego są traktaty, konwencje i umowy zawierane przez państwa lub, w niektórych przypadkach, organizacje międzynarodowe.

Wspólnota Europejska może zawierać traktaty negocjowane przez Komisję. Prawo do zawierania traktatów, na przykład w zakresie polityki handlowej, wyraźnie nadają Wspólnocie traktaty lub orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Trybunał stwierdza, że jeżeli prawo wspólnotowe powierza instytucjom Wspólnoty kompetencje do wewnętrznego działania na rzecz konkretnego celu, mają one prawo zawierania umów międzynarodowych niezbędnych do jego osiągnięcia.

Traktaty międzynarodowe są wiążące dla państw i organizacji międzynarodowych będących rzeczywistymi podmiotami prawa międzynarodowego. Mogą one jednak rodzić skutki dla osób fizycznych i firm.

Na pytanie, czy prawo międzynarodowe jest systemem prawnym rządzącym się własnymi prawami, a jeśli tak, jak można je włączyć do prawa krajowego, by przynosiło efekty, można udzielić kilku odpowiedzi.

Niektóre Państwa Członkowskie przyjęły jednolitą teorię, zgodnie z którą prawo międzynarodowe stanowi nieodłączną część krajowego systemu prawnego; inne preferują teorię dualistyczną, która mówi, że prawo międzynarodowe i prawo krajowe to dwa odrębne i niezależne systemy prawne. W tym drugim przypadku, prawo międzynarodowe należy włączyć do krajowego systemu prawnego w drodze ustawy.

Informacje na ten temat można uzyskać klikając na flagi Państw Członkowskich.

Główne organizacje międzynarodowe pracujące nad międzynarodowym prawem prywatnym to Rada Europy i Konferencja Haska ds. Międzynarodowego Prawa Prywatnego English - français.

« Porządek prawny - Informacje ogólne | Prawo międzynarodowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 18-12-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania