Europos Komisija > ETIT > Teisinė tvarka > Tarptautinė teisė

Naujausia redakcija: 18-12-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė tvarka - Tarptautinė teisė

Valstybės yra tarptautinės teisės subjektai

Tarptautinės teisės šaltiniai yra valstybių narių, o tam tikrais atvejais – tarptautinių organizacijų, pasirašytos sutartys, konvencijos ir susitarimai.

Pati Europos Bendrija gali pasirašyti sutartis, dėl kurių derybas vedė Komisija. Šią teisę aiškiai suteikia sutartys, pavyzdžiui, prekybos politikos srityje, arba Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimai. Teismas nustatė, kad visais atvejais, kai Bendrijos teisė suteikia Bendrijos institucijoms galias siekti konkretaus tikslo pačioje Bendrijoje, šios institucijos turi teisę sudaryti tarptautinius susitarimus, būtinus tam tikslui pasiekti.

Tarptautinės sutartys yra privalomos valstybėms narėms ir tarptautinėms organizacijoms, kurios yra tikrieji tarptautinės teisės subjektai, tačiau šios sutartys taip pat gali turėti įtakos žmonėms ir įmonėms.

Yra keletas atsakymų į klausimą, ar tarptautinė teisė savaime yra teisės sistema, ir jeigu taip, tai kaip ji turėtų būti įtraukiama į nacionalinę teisę, kad turėtų tokį pat poveikį.

Kai kurios valstybės narės laikosi unitarinės teorijos, pagal kurią tarptautinė teisė yra tiesioginė nacionalinės teisės sistemos dalis. Kitos valstybės narės pasirinko dualistinę teoriją, pagal kurią tarptautinė teisė ir nacionalinė teisė yra dvi atskiros ir nepriklausomos teisės sistemos. Pastaruoju atveju tarptautinė teisė turi būti įtraukiama į nacionalinę teisės sistemą įstatymais.

Informacijos šiuo klausimu galite rasti spustelėję valstybių narių vėliavėlių piktogramas.

Pagrindinės tarptautinės organizacijos, dirbančios tarptautinės privatinės teisės srityje, yra Europos Sąjungos Taryba ir Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija English - français.

« Teisinė tvarka - Bendro pobūdžio informacija | Tarptautinė teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 18-12-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė