Euroopa Komisjon > EGV > Õiguskord > Rahvusvaheline õigus

Viimati muudetud: 18-12-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õiguskord - Rahvusvaheline õigus

Riigid on rahvusvahelise õiguse subjektid.

Rahvusvahelise õiguse allikad on lepingud, konventsioonid ja kokkulepped, mis on sõlmitud riikide või teatud juhtudel rahvusvaheliste organisatsioonide vahel.

Euroopa Ühendus ise võib sõlmida lepinguid, mille suhtes komisjon on pidanud läbirääkimisi . Euroopa Ühenduse õigus lepinguid sõlmida tuleneb otseselt asutamislepingutest, näiteks kaubanduspoliitikas, või Euroopa Ühenduste Kohtu otsustest. Euroopa Kohus on leidnud, et kui ühenduse õigus volitab ühenduse institutsioone mingi eesmärgi saavutamiseks ühendusesiseselt tegutsema, on neil õigus nimetatud eesmärgi saavutamiseks sõlmida ka vajalikke rahvusvahelisi lepinguid.

Rahvusvahelised lepingud on siduvad riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele – tegelikele rahvusvahelise õiguse subjektidele. Rahvusvahelised lepingud võivad aga mõjutada ka üksikisikuid ja ettevõtteid.

Riigid lähenevad erinevalt küsimustele, kas rahvusvaheline õigus on iseseisev õigussüsteem ja kuidas peaks seda sellisel juhul siseriiklikkusse õigusesse inkorporeerima, et saavutataks seatud eesmärgid.

Teatud liikmesriigid järgivad monistlikku lähenemist: rahvusvaheline õigus on siseriikliku õigussüsteemi vahetu osa. Teised eelistavad dualistlikku lähenemist, kus rahvusvaheline õigus ja siseriiklik õigus on kaks eraldiseisvat ja iseseisvat õigussüsteemi. Viimasel juhul peab rahvusvahelise õiguse siseriiklikkusse õigussüsteemi inkorporeerima seaduse abil.

Selle kohta leiate teavet, kui klõpsate liikmesriikide lippudel.

Peamised rahvusvahelise eraõigusega tegelevad rahvusvahelised organisatsioonid on Euroopa Nõukogu ja Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents English - français.

« Õiguskord - Üldteave | Rahvusvaheline õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 18-12-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik