Europa-Kommissionen > ERN > Retsorden > International ret

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Retsorden - International ret

Det er stater, der er underkastet international ret (også kaldet folkeret).

International ret består af traktater, konventioner og aftaler, der er indgået af stater og i visse tilfælde af internationale organisationer.

EU kan selv indgå traktater, som Kommissionen har forhandlet. Denne beføjelse er eksplicit fastsat i traktaterne, f.eks. på det handelspolitiske område, eller gennem retspraksis ved Domstolen for De Europæiske Fællesskaber. Den har bl.a. fastslået, at hver gang, EU-retten giver EU-institutionerne en række beføjelser på internt plan for at nå et mål, kan EU indgå de internationale forpligtelser, der er nødvendige for at nå målet.

Internationale traktater forbinder stater eller internationale organisationer, som er underkastet international ret. Traktaterne kan imidlertid have virkning for enkeltpersoner og virksomheder.

Der er ikke noget entydigt svar på spørgsmålene om, hvorvidt international ret fuldt ud udgør en retsorden, og hvorledes international ret skal "inkorporeres" i national ret for at have virkning.

Nogle EU-lande har valgt den "monistiske" teori, dvs. at international ret direkte indgår som en del af den nationale retsorden, mens andre har valgt en "dualistisk" fremgangsmåde, dvs. at international ret og national ret udgør to særskilte og uafhængige retsordner. I så tilfælde skal international ret inkorporeres i den nationale retsorden via lov.

Yderligere oplysninger om emnet fås ved at klikke på EU-landenes respektive flag.

De vigtigste internationale organisationer, der arbejder inden for international privatret, er Europarådet og Haagerkonferencen om international privatret (en - fr).

« Retsorden - Generelle oplysninger | International ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige