Evropská komise > ESS > Právní řád > Mezinárodní právo

Poslední aktualizace: 18-12-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní řád - Mezinárodní právo

Státy jsou subjekty mezinárodního práva

Prameny mezinárodního práva jsou smlouvy, úmluvy a dohody uzavřené státy nebo v určitých případech mezinárodními organizacemi.

Samotné Evropské společenství může uzavírat smlouvy vyjednané Komisí. K tomu je pravomoc výslovně udělena např. smlouvami v obchodní politice nebo rozhodnutími učiněnými Court of Justice of the European Communities. Soudní dvůr rozhodl, že kdykoli právo Společenství přizná orgánům Společenství pravomoc, aby mohly samy usilovat o dosažení zvláštního cíle, mohou uzavírat mezinárodní dohody potřebné pro dosažení tohoto cíle.

Mezinárodní smlouvy jsou závazné pro státy a mezinárodní organizace, což jsou skutečné subjekty mezinárodního práva. Mohou ale také ovlivnit jednotlivce a podniky.

Existuje několik odpovědí na otázku, zda je mezinárodní právo samostatným právním systémem a pokud ano, jak by mělo být začleněno do vnitrostátního práva, aby přineslo své vlivy.

Určité členské státy přijaly jednotnou teorii, podle které je mezinárodní právo přímou součástí domácího právního systému, jiné daly přednost dualistické teorii, podle které mezinárodní právo a domácí právo jsou dva samostatné a nezávislé právní systémy. V druhém případě musí být mezinárodní právo začleněno do domácího právního systému pomocí zákona.

Informace o tomto tématu můžete nalézt poklepáním na vlajky členských států.

Hlavní mezinárodní organizace, které pracují v oblasti soukromého mezinárodního práva, jsou Council of Europe a Hague Conference on Private International Law English - français.

« Právní řád - Obecné informace | Mezinárodní právo - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 18-12-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království