Europeiska Kommissionen > ERN > Rättsordningen

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättsordningen - Allmän information

Rättsregler med olika ursprung och valör

I varje medlemsstat finns det olika myndigheter som antar rättsregler.

Rättsreglerna har olika ursprung, som man brukar kalla rättskällor. Det är genom att söka i de olika rättskällorna som man tar reda på vad som är gällande rätt i ett land.
De flesta rättskällorna består av lagtexter av olika slag, till exempel internationella fördrag, lagar, förordningar, föreskrifter etc.
Men det finns också andra rättskällor, till exempel allmänna rättsprinciper, sedvänja och praxis från domstolar och förvaltningsmyndigheter.
Sedan Europeiska gemenskaperna bildades är gemenskapsrätten också en rättskälla i medlemsstaterna.

De olika rättskällorna har inte samma valör.

Det är ofta så att en rättskälla ska tillämpas framför en annan om de strider mot varandra.
Detta brukar kallas för normhierarki.
Så till exempel har gemenskapsrätten företräde framför inhemska regler. Det har också internationell rätt i vissa fall.
Klicka på medlemsstaternas flaggor så hittar du information om deras respektive rättsordningar.
Du hittar mer information om gemenskapens rättsordning och om den internationella rättsordningen genom att klicka på ikonerna ” Gemenskapsrätt” och ” Internationell rätt” .

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket