Komisja Europejska > EJN > Porządek prawny

Ostatnia aktualizacja: 17-11-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Porządek prawny - Informacje ogólne

Przepisy prawne różnych źródeł i wartości

W każdym Państwie Członkowskim inne organy mają uprawnienia do przyjmowania przepisów prawnych.

Same przepisy można wyrazić na pomocą różnych dokumentów, zwanych źródłami prawa. Dokumenty te leżą u podstaw lub, wedle niektórych, u źródła prawa stosowanego w danym Państwie.

Większość źródeł prawa stanowią dokumenty pisane, takie jak umowy międzynarodowe, akty normatywne, rozporządzenia, zarządzenia, itp.

Istnieją jednakże inne źródła prawa, takie jak orzeczenia sądów, zwyczaje i zasady współżycia społecznego.

Od czasu ustanowienia Wspólnot Europejskich, prawo wspólnotowe również jest źródłem prawa w Państwach Członkowskich.

W Państwach Członkowskich nie wszystkie źródła prawa mają równy status.

Może się zdarzyć, że jedno z nich ma pierwszeństwo przed innym, w przypadku kolizji. Istnieje zatem hierarchia jeśli chodzi o status.

Przykładowo, prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo przed przepisami krajowymi. Tak samo może wyglądać sytuacja w przypadku prawa międzynarodowego w pewnych okolicznościach.

Klikając na flagi poszczególnych Państw Członkowskich, można znaleźć pożyteczne informacje na temat ich systemów prawnych.

Można również znaleźć informacje na temat systemu prawnego Wspólnoty oraz międzynarodowych systemów prawnych, klikając na ikony prawa Wspólnotowego oraz Prawa międzynarodowego.

Ostatnia aktualizacja: 17-11-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania