Europese Commissie > EJN > Rechtsorde

Laatste aanpassing: 04-11-2009
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsorde - Algemene informatie

Rechtsregels van verschillende herkomst en met verschillende waarde.

In elke lidstaat zijn meerdere autoriteiten bevoegd voor het vaststellen van rechtsregels.

Deze rechtsregels kunnen worden vastgelegd in verschillende instrumenten, die rechtsbronnen genoemd worden. Deze instrumenten vormen immers de oorsprong of, zo men wil, de bron van het in de betrokken staat toepasselijke recht.

Rechtsbronnen zijn voor het merendeel teksten, geschreven documenten zoals internationale verdragen, wetten, decreten, verordeningen, besluiten, enz.

Maar er bestaan nog andere rechtsbronnen: algemene rechtsbeginselen en gewoonterecht, en ook de rechtspraak van de hoven en rechtbanken.

Sinds de oprichting van de Europese Gemeenschappen is het gemeenschapsrecht eveneens een rechtsbron voor de lidstaten.


Binnen elke lidstaat hebben de verschillende rechtsbronnen niet noodzakelijk dezelfde waarde.

Mogelijk heeft, in geval van onderlinge tegenstrijdigheid, de ene rechtsbron voorrang op de andere.

Er bestaat met andere woorden een hiërarchie van normen.

Zo heeft het gemeenschapsrecht bijvoorbeeld voorrang op nationale rechtsregels. Onder bepaalde voorwaarden geldt dit ook voor het internationale recht.

Door te klikken op de vlaggen van de lidstaten vindt u nuttige informatie over hun nationale rechtsorde.

Door te klikken op de iconen "Gemeenschapsrecht" en "Internationaal recht" vindt u tevens informatie over de communautaire en de internationale rechtsorde.

Laatste aanpassing: 04-11-2009

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk