Eiropas Komisija > ETST > Tiesiskā kārtība

Pēdējo reizi atjaunots: 17-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tiesiskā kārtība - Vispārīgas ziņas

Dažādu izcelsmju un spēku tiesību akti.

Katrā dalībvalstī ir iestādes, kurām ir dotas pilnvaras izdot tiesību aktus.

Tiesisko regulējumu var noteikt ar dažādu tiesību aktu palīdzību, kas zināmi kā tiesību avoti. Šie tiesību akti nosaka attiecīgajā valstī piemērojamā regulējuma pamatus.

Lielākoties tiesību avoti ir rakstiski dokumenti, piemēram, starptautiski līgumi, statūti, noteikumi, pavēles, utt.

Tomēr ir arī tādi tiesību avoti kā tiesas lēmumi un spriedumi, paražu tiesības un vispārīgie principi.

Kopš Eiropas Kopienu izveides, Kopienu tiesību akti arī ir viens no dalībvalstu tiesību avotiem.

Dalībvalstīs dažādiem tiesību avotiem ir dažāds spēks un statuss.

Vienu tiesību aktu var piemērot pāri citiem tiesību aktiem, ja starp tiem rodas pretrunas. Tādēļ, statusa ziņā tiesību aktu vidū valda zināma hierarhija.

Piemēram, Kopienas tiesību aktiem ir augstāks spēks pār nacionālajiem tiesību aktiem. Tas pats attiecas arī uz starptautiskiem līgumiem noteiktos apstākļos.

Uzklikšķinot uz dalībvalstu karogiem, jūs atradīsiet noderīgu informāciju par to tiesību sistēmām.

Tāpat jūs varat atrast informāciju par Kopienas un starptautiskajām tiesību sistēmām, uzklikšķinot uz Kopienas tiesību vai Starptautisko tiesību ikonām.

Pēdējo reizi atjaunots: 17-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste