Europos Komisija > ETIT > Teisinė tvarka

Naujausia redakcija: 17-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė tvarka - Bendro pobūdžio informacija

Skirtingos kilmės ir vertės teisės normos

Tvirtinti teisės normas kiekvienoje valstybėje narėje yra įgaliotos skirtingos institucijos.

Normos gali būti išreiškiamos įvairiomis priemonėmis, kurios vadinamos teisės šaltiniais. Šios priemonės yra atitinkamoje valstybėje taikomos teisės ištakos, arba, kaip kartais sakoma, šaltiniai.

Dauguma teisės šaltinių yra rašytiniai, pavyzdžiui, tarptautinės sutartys, rašytiniai įstatymai, reglamentai, įsakymai ir t. t.

Tačiau egzistuoja ir kiti teisės šaltiniai, pavyzdžiui, teismų sprendimai, paprotinė teisė ir bendrieji principai.

Nuo Europos Bendrijos įkūrimo teisės šaltiniams valstybėse narėse taip pat priskiriama Bendrijos teisė.

Valstybėse narėse skirtingų teisės šaltinių statusas nėra vienodas.

Jeigu šaltiniai prieštarautų vienas kitam, vieno iš jų taikymui gali būti suteikta pirmenybė. Taigi statuso atžvilgiu egzistuoja tam tikra hierarchija.

Pavyzdžiui, Bendrijos teisė yra pirmesnė už vidaus taisykles. Ta pati hierarchija tam tikromis aplinkybėmis gali būti taikoma ir tarptautinei teisei.

Spragtelėję valstybių narių vėliavų piktogramas, galėsite susipažinti su naudinga informacija apie šių valstybių narių teisės sistemas.

Spragtelėję Bendrijos teisės ir tarptautinės teisės piktogramas, taip pat galėsite susipažinti su informacija apie Bendrijos ir tarptautinę teisės sistemą.

Naujausia redakcija: 17-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė