Euroopa Komisjon > EGV > Õiguskord

Viimati muudetud: 17-11-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õiguskord - Üldteave

Erineva päritolu ja väärtustega õigusnormid

Igas liikmesriigis on õigusnormide andmise õigus erinevatel institutsioonidel.

Norme võib väljendada erinevate vahendite abil, mida nimetatakse õiguse allikateks. Need vahendid on asjassepuutuvas riigis kehtiva õiguse aluseks või allikaks

Enamik õiguse allikaid on kirjalikud õigusaktid, nagu näiteks rahvusvahelised lepingud, seadused, määrused, korraldused jne.

Samuti on olemas muid õiguse allikaid, nagu kohtute otsused, tavad ja õiguse üldpõhimõtted.

Euroopa ühenduste loomisest alates on üheks liikmesriikide õiguse allikaks ühenduse õigus.

Erinevatel õiguse allikatel ei ole igas liikmesriigis sama staatus.

Võib esineda olukord, kus kaks õiguse allikat on omavahel vastuolus ja ühele neist peab eelistama teist. Seega on õigusallikate staatustel oma hierarhia.

Näiteks on ühenduse õigus siseriiklike normide suhtes ülimuslik. Sama võib teatud tingimustel kehtida ka rahvusvahelise õiguse kohta.

Liikmesriikide lippudel klõpsates leiate kasulikku teavet liikmesriikide õigussüsteemide kohta.

Ühenduse õiguse ja rahvusvahelise õiguse ikoonidel klõpsates leiate kasulikku teavet ühenduse ja rahvusvahelise õiguse süsteemide kohta.

Viimati muudetud: 17-11-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik