Europa-Kommissionen > ERN > Retsorden

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Retsorden - Generelle oplysninger

Forskellige retskilder og værdier

I hvert EU-land har forskellige myndigheder til opgave at vedtage retsregler.

Disse kan tage udgangspunkt i forskellige instrumenter, der kaldes retskilder. Det er disse instrumenter, der ligger til grund for eller er kilden til den lov, der finder anvendelse i det pågældende land.
De fleste retskilder er skrevne tekster, f.eks. internationale traktater, love, bekendtgørelser og forordninger.
Der findes imidlertid andre retskilder, f.eks. generelle retlige principper, sædvane og domstolenes retspraksis.
Siden oprettelsen af Det Europæiske Fællesskab er EU-retten ligeledes blevet en retskilde i hvert EU-land.

I hvert enkelt EU-land har de forskellige retskilder ikke nødvendigvis samme værdi.

En retskilde skal måske anvendes frem for en anden, hvis de er modstridende.
Der findes med andre ord et normhieraki.
EU-retten går f.eks. forud for nationale bestemmelser. Det gælder i visse tilfælde også for international ret.
Ved at klikke på EU-landenes respektive flag fås en række nyttige oplysninger om landenes retsorden.
Oplysninger om EU's retsorden og den internationale retsorden fås ved at klikke på "EU-ret" og "International ret".

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige