Evropská komise > ESS > Právní řád

Poslední aktualizace: 17-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní řád - Obecné informace

Zákonné normy různého původu a hodnoty

V jednotlivých členských zemích jsou ke schvalování zákonných norem zmocněny různé orgány.

Vlastní normy mohou být vyjádřeny prostřednictvím různých nástrojů známých jako právní prameny. Tyto nástroje stojí u zrodu nebo, někdo by raději řekl, u pramene práva uplatňovaného v dané zemi.

Většinu právních pramenů tvoří psané nástroje, jako jsou mezinárodní smlouvy, stanovy, směrnice, řády, atd.

Existují však i jiné právní prameny, jako jsou soudní rozhodnutí, zvyky a obecné principy.

Od ustavení Evropského společenství se právním pramenem v členských zemích stalo i právo Evropského společenství.

Různé právní prameny nejsou v členských zemích uznávány stejně.

Pokud si dva prameny protiřečí, může nastat situace, kdy jeden z nich je na úkor druhého preferován. Z hlediska uznávání proto existuje jistá hierarchie.

Např. právo Evropského společenství má přednost před právem domácím. Totéž může za určitých okolností platit i pro mezinárodní právo.

Kliknutím na vlajky členských zemí získáte přístup k užitečným informacím o právním systému těchto zemí.

Informace o Evropském společenství a mezinárodním právním systému získáte rovněž, když kliknete na právo Evropského společenství a na ikony mezinárodního práva.

Poslední aktualizace: 17-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království