Европейска комисия > ЕСМ > Правен ред

Последна актуализация: 14-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Правен ред - Обща информация

Законови правила с различен произход и стойност

Във всяка държава-членка за приемане на правилата на правото са овластени различни органи.

Самите правила могат да бъдат изразени посредством различни инструменти, известни като източници на правото. Тези инструменти пораждат или, както някои предпочитат да казват, са източникът на закона, приложим в съответната държава.

Повечето от източниците на правото са писмени инструменти, като например международни споразумения, укази, разпоредби, заповеди и т.н.

Но съществуват и други източници на правото, като например решения на съдилищата, обичаи и общи принципи.

От създаването на Европейските общности правото на Общността също е правен източник в държавите-членки.

В държавите-членки различните източници на правото нямат еднакъв статут.

Когато те са в противоречие, може да се наложи единият от тях да бъде приложен с предимство пред друг. Поради това от гледна точка на статута съществува йерархия.

Например правото на Общността преобладава над вътрешните правила. В определени обстоятелства същото може да важи и за международното право.

Ако щракнете върху флаговете на държавите-членки, ще намерите полезна информация за техните правни системи.

Можете също да намерите информация за правото на Общността и за международните правни системи, като щракнете върху иконите „Право на Общността“ и „Международно право“.

НагореНагоре

Последна актуализация: 14-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство