comisia europeană > RJE > Ordinea juridică > Drept comunitar

Ultima actualizare: 02-08-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Ordinea juridică - Drept comunitar

Dreptul comunitar în viaţa dumneavoastră cotidiană.

Legislaţia comunitară este un sistem juridic de sine stătător care produce drepturi şi obligaţii pentru noi toţi în Europa.

Pe piaţa internă, comerţul dintre statele membre se intensifică în permanenţă. Europenii călătoresc din ce în ce mai mult pentru a se stabili, a lucra, a face afaceri, a-şi petrece vacanţele sau pentru a se căsători etc. în altă ţară.

Cazurile care implică persoane ce locuiesc în ţări diferite se înmulţesc şi, odată cu acestea, şi riscul de conflicte de legislaţie şi de jurisdicţie.

Aceste cazuri sunt adesea mai complicate decât altele, deoarece apar o serie de probleme chiar înainte ca subiectele în cauză să fie studiate. De exemplu, instanţele cărei ţări vor avea jurisdicţie asupra cazului, ce legi va aplica instanţa, ce sistem de asistenţă juridică va funcţiona, cum poate o hotărâre pronunţată într-o ţară să fie aplicată în altă ţară ş.a.m.d.?

Pentru a uşura viaţa indivizilor şi a veni în ajutorul avocaţilor, Uniunea Europeană a adoptat sau intenţionează să adopte un număr însemnat de norme pentru a rezolva toate aceste probleme.

Din 1999, odată cu Tratatul de la Amsterdam English, a fost posibil să se adopte norme comunitare în domeniul dreptului civil şi comercial.

De exemplu, Uniunea Europeană poate adopta:

 • Regulamente,
 • Directive,
 • Decizii.

Aceste acte juridice, precum tratatele în sine, sunt izvoare ale dreptului comunitar.

Cooperarea judiciară în materie civilă este parte a sistemului juridic comunitar.

Acesta este un sistem juridic de sine stătător deoarece este autonom şi diferit de sistemele proprii ale statelor membre, cu propriile sale izvoare de drept.

Spre deosebire de dreptul internaţional tradiţional, care se adresează în principal statelor, dreptul comunitar se adresează indivizilor şi firmelor.

Dreptul comunitar are alte două trăsături specifice care îl deosebesc de dreptul internaţional:

 • Efectul direct

Regulamentele se aplică direct în toate statele membre, având două consecinţe majore:

  • Oricine se poate baza direct pe un regulament pentru a-şi susţine punctul de vedere, în instante ca şi în alte situaţii;
  • Regulamentele se aplică în acelaşi mod pe întreg teritoriulComunităţii, ceea ce uşurează în mod evident soluţionarea conflictelor dintre rezidenţi din diferite ţări.

Directivele, pe de altă parte, trebuie să fie „transpuse”, şi anume statele membre trebuie să le integreze în dreptul lor naţional. Acestea beneficiază de un anumit grad de libertate în ceea ce priveşte decizia referitoare la modul de integrare a directivelor.

Directivele nu au acelaşi efect direct precum regulamentele, deoarece nu produc în mod direct drepturi şi obligaţii pentru indivizi. Legislaţia naţională va trebui să fie interpretată, însă, în lumina principiilor directivelor, chiar dacă le precedă.

 • Suveranitatea dreptului comunitar

Regulamentele şi directivele comunitare sunt parte din sistemele juridice ale statelor membre şi prevalează asupra legilor şi a altor surse de drept naţionale. Cu alte cuvinte, instanţele trebuie să nu aplice o lege naţională în cazul în care aceasta este în conflict cu legislaţia comunitară.

Documente de referinţă

 • Tratatele europene English

« Ordinea juridică - Informaţii generale | Drept comunitar - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 02-08-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit