Eiropas Komisija > ETST > Tiesiskā kārtība > Kopienas tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 02-08-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tiesiskā kārtība - Kopienas tiesību akti

Kopienas tiesības jūsu ikdienas dzīvē

Kopienas tiesības ir pilntiesīga tiesiskā kārtība, kas visiem eiropiešiem piešķir tiesības un pienākumus

Iekšējā tirgū nepārtraukti paplašinās sakari starp dalībvalstīm. Eiropieši aizvien vairāk pārvietojas, lai iekārtotos darbā citā dalībvalstī, kārtotu darīšanas, pavadītu brīvdienas vai salaulātos.

Situācijas, kuras pakļauj identificēšanai dažādās valstīs dzīvojošas personas, kļuvušas biežākas, un līdz ar to arī tiesas konfliktu varbūtība.

Bieži šīs lietas ir izsmalcinātākas nekā pārējās, jo dažādi jautājumi parādīsies pat pirms būtisku jautājumu izskatīšanas, piemēram, kuras valsts tiesas būs kompetentas strīdu noregulēšanai, kādu likumu piemēros tiesnesis, kāda tiesiskās palīdzības sistēma tiks izmantota, kā vienā valstī pasludinātu spriedumu varēs izpildīt citā utt.

Nolūkā atvieglot pilsoņiem dzīvi un palīdzēt justīcijas speciālistiem, Eiropas Savienība pieņēma vai plāno pieņemt daudzus likumus, kuri atbild uz visiem šiem jautājumiem.

Kopš 1999. gada, saskaņā ar Amsterdamas līgumu English, Kopienas likumus var pieņemt civiltiesību un komerctiesību nozarēs.

Tādā veidā Eiropas Savienība var tieši pieņemt:

 • Regulas,
 • Direktīvas,
 • Lēmumus.

Tāpat kā līgumi, šie akti ir Kopienas tiesību avota sastāvdaļa.

Civillietu tiesiskā sadarbība ir Kopienas tiesu sistēmas sastāvdaļa

Šo sistēmu var novērtēt kā pilntiesīgu tiesisko kārtību, jo tā ir autonoma un atšķirīga no dalībvalstu sistēmas, un tai pašai ir savi tiesību avoti.

Pretēji klasiskajām starptautiskām tiesībām, kuras galvenokārt paredzētas valstīm, Kopienas tiesības paredzētas arī privātpersonām un uzņēmumiem.

Bez tam Kopienas tiesībām ir divas īpatnības, kuras tās atšķir no starptautiskajām tiesībām:

 • Tieša iedarbība

Regulas tiek tieši piemērotas visās dalībvalstīs ar divām galvenajām izrietošajām sekām:

 • visi var balstīties uz regulas rīkojumiem un tos tieši minēt tiesnesim, kuram tie būs jāpiemēro,
 • regulas visā Eiropas Savienībā tiek piemērotas vienādi, kas acīmredzami atvieglo spriedumu piemērošanu konfliktu lietās starp dažādu valstu rezidentiem.

Savukārt direktīvām jābūt «transponētām», proti, dalībvalstīm pēc zināma laikā to principi jāiekļauj nacionālajā likumā. Dalībvalstīm attiecībā uz līdzekļiem tā realizēšanā ļauta zināma rīcības brīvība.

Direktīvām nav tā pati tiešā iedarbība, kas regulām, tā kā pašas par sevi tās tieši nenosaka privātpersonu tiesības un pienākumus. Tomēr nacionālie likumi jāinterpretē, izejot no direktīvu principiem pat tad, ja tie pieņemti pirms tām.

 • Kopienas tiesību prioritāte

Kopienas regulas un direktīvas ir dalībvalsts tiesiskās kārtības sastāvdaļa, kas ir prioritāra attiecībā pret nacionālajiem likumiem un citām juridiskām normām. Citiem vārdiem, tiesnesim būtu jānoraida nacionālais likums, kas ir pretrunā ar Kopienas tiesībām.

Atsauces dokumenti

 • Eiropas Līgumi English

« Tiesiskā kārtība - Vispārīgas ziņas | Kopienas tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 02-08-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste