Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Švedija

Naujausia redakcija: 02-03-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Švedija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas sudaro teismo išlaidas ir kas paprastai jas apmoka? 1.
2. Kas yra teisinė pagalba? 2.
3. Ar galiu pasinaudoti teisine pagalba? 3.
4. Ar teisinę pagalbą galima gauti nagrinėjant visus teisinius ginčus? 4.
5. Ar yra konkreti procedūra būtiniausiais atvejais? 5.
6. Kur galima gauti teisinės pagalbos prašymo formą? 6.
7. Kokius dokumentus reikia pridėti prie teisinės pagalbos prašymo? 7.
8. Kur reikia užregistruoti teisinės pagalbos prašymą? 8.
9. Kaip sužinoti, asmuo gali gauti teisinę pagalbą ar negali? 9.
10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką tokiu atveju man reikėtų daryti? 10.
11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas parinks man advokatą? 11.
12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji padengs visas mano bylinėjimosi išlaidas? 12.
13. Jeigu aš turiu teisę gauti dalinę teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas? 13.
14. Jeigu teisinė pagalba suteikiama, ar tai padengs bet kokio bylos peržiūrėjimo, kurio galiu pareikalauti, po teismo, išlaidas? 14.
15. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti panaikinta prieš baigiant nagrinėti bylą (arba netgi baigus nagrinėti bylą)? 15.
16. Ar galima apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą? 16.

 

1. Kas sudaro teismo išlaidas ir kas paprastai jas apmoka?

Pats teismo procesas Švedijoje yra nemokamas, išskyrus pareiškimo pateikimo mokestį, kuris dabar yra 450 SEK (Švedijos kronų) (maždaug 47 eurai).

Jeigu jūs turite teisę gauti teisinę pagalbą, valstybė apmoka pareiškimo pateikimo mokestį.

2. Kas yra teisinė pagalba?

Civilinėse bylose teikiama dviejų rūšių teisinė pagalba:

 • teisinė konsultacija ir
 • teisinė pagalba.

Abi šias rūšis reglamentuoja Teisinės pagalbos įstatymas (1996:1619).

3. Ar galiu pasinaudoti teisine pagalba?

Teisininko konsultacija

Visi, t. y. fiziniai asmenys, asociacijos, įmonės ir t. t., gali gauti teisinę konsultaciją nagrinėjant visas teisines bylas.

Teisinę konsultaciją gali suteikti advokatas arba advokatų kontoroje dirbantis advokato padėjėjas. Teisinės konsultacijos trukmė gali būti iki dviejų valandų ir ji gali būti padalyta į keletą susitikimų. Už teisinę konsultaciją yra mokamas šiuo metu galiojantis 1162 SEK (maždaug 120 eurų) mokestis. Jeigu konsultaciją gaunantis asmuo neturi pakankamai lėšų, šis mokestis gali būti sumažintas perpus. Jeigu konsultaciją gauna vaikas, jis paprastai nemoka jokio mokesčio. Jeigu mokestis sumažinamas, advokatas likusią jo dalį gaus iš valstybės.

Teisinė pagalba

Teisinę pagalbą gali gauti tik fiziniai asmenys, t. y. šios pagalbos negauna įmonės, asociacijos ir t. t. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis mirusių asmenų turto palikimo atveju teisinė pagalba yra suteikiama. Visų ES valstybių narių piliečiai turi tokias pačias teises gauti teisinę pagalbą kaip ir Švedijos piliečiai.

viršųviršų

Teisinė pagalba gali būti suteikiama nagrinėjant daugumą teisinių bylų (žr. 4 klausimą).

Norėdami gauti teisinę pagalbą turite atitikti tam tikrus reikalavimus:

 1. turite būti gavęs teisinę konsultaciją, ne mažiau kaip vienos valandos trukmės;
 2. jūsų pajamos negali viršyti finansinės ribos, kuri šiuo metu yra 260 000 SEK (maždaug 27 375 eurai). Nustačius pareiškėjo pajamas, atsižvelgiama į jo bendrą ekonominę padėtį, pvz., išlaidas vaikui išlaikyti, nuosavybę arba skolas;
 3. jums turi būti reikalinga advokato pagalba teisinio konsultavimo metu ir vėliau, ir šis poreikis negali būti patenkinamas jokiu kitu būdu;
 4. priklausomai nuo bylos pobūdžio ir reikšmės, ginčijamo objekto vertės ir aplinkybių visumos, valstybės prisidėjimas prie išlaidų atlyginimo yra pagrįstas;
 5. jeigu turite arba privalėjote turėti teisinės apsaugos draudimą, jis bus pirmiausia panaudotas.

4. Ar teisinę pagalbą galima gauti nagrinėjant visus teisinius ginčus?

Teisinė konsultacija

Kaip nurodyta 3 klausime, teisinę konsultaciją galima gauti nagrinėjant visas teisines bylas. Pavyzdžiui, galite gauti informaciją ir konsultaciją apie:

 • santuoką ir kitas gyvenimo kartu formas reglamentuojančias taisykles;
 • santuokos nutraukimo taisykles;
 • išlaikymą;
 • testamentus ir paveldėjimą;
 • pirkimo ir kitas sutartis.

Teisinė pagalba

Kaip nurodyta 3 klausime, teisinė pagalba gali būti suteikta nagrinėjant daugumą teisinių bylų, tačiau yra kai kurių išimčių. Pavyzdžiui, teisinė pagalba negali būti suteikiama bylose, kuriose paskiriamas valstybės arba paprastas gynėjas. Jeigu tapote nusikaltimo auka, kai kuriais atvejais gali būti paskiriamas „nukentėjusiosios šalies gynėjas“ (žr. Nukentėjusiųjų šalių gynėjų įstatymą 1988:609). Šios rūšies teisinis atstovavimas yra visiškai nemokamas. Viena iš nukentėjusiosios šalies gynėjo užduočių - padėti jai pateikti su baudžiamąja byla susijusį civilinį ieškinį, pvz., ieškinį dėl nuostolių atlyginimo. Paskyrus nukentėjusiąsias šalis ginantį advokatą, teisinė pagalba jums negali būti suteikta.

viršųviršų

Kai kuriais atvejais norint suteikti teisinę pagalbą tam turi būti konkretūs pagrindai, pvz., byla nagrinėjama užsienyje arba nagrinėjama byla, kurioje ieškinio vertė akivaizdžiai neviršys 18 950 SEK (maždaug 1195 eurų).

5. Ar yra konkreti procedūra būtiniausiais atvejais?

Tais atvejais, kai sprendimą dėl prašymo suteikti teisinę pagalbą reikia priimti nedelsiant, konkrečios procedūros nėra. Tačiau pagal bendruosius proceso principus būtina, kad byla arba klausimas būtų sprendžiamas kuo greičiau.

6. Kur galima gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

Nacionalinė teismų administracija yra parengusi paprastą prašymo formą ir instrukcijas, kaip ją užpildyti. Formos kopijas galima gauti Teisinės pagalbos institucijoje arba teismuose. Formą taip pat galite gauti Nacionalinėje teismų administracijoje svenska.

7. Kokius dokumentus reikia pridėti prie teisinės pagalbos prašymo?

Kaip nurodyta 6 klausime, įvairios institucijos, įskaitant ir Nacionalinę teismų administraciją, gali paprastą prašymo formą jums suteikti kartu su nurodymais, kaip ją užpildyti. Norėdami gauti papildomos informacijos, kreipkitės į Nacionalinę teismų administraciją.

viršųviršų

Be kita ko, teisinės pagalbos prašyme turi būti pateikiama informacija apie bylą, kurioje prašoma suteikti pagalbą, ar yra galimybė bylą nagrinėti užsienyje, ar jums buvo suteikta teisinė konsultacija, ar jūs turite arba turėjote teisinės apsaugos draudimą, kuris taikomas bylai. Taip pat turite pateikti informaciją apie savo finansinę padėtį ir kitas aplinkybes. Visa ši informacija turi būti pateikiama formoje, kurią galima gauti Nacionalinėje teismų administracijoje.

Jokių kitų formų pridėti nereikia. Tačiau patartina pridėti visus dokumentus, kurie įrodytų jūsų pateiktos informacijos teisingumą.

8. Kur reikia užregistruoti teisinės pagalbos prašymą?

Teisinės pagalbos prašymai turi būti siunčiami teismui arba už jūsų prašymo nagrinėjimą atsakingai institucijai.

Jeigu byla arba su teismo procesu susiję klausimai turi būti nagrinėjami teisme, jūsų teisinės pagalbos prašymą nagrinėja teismas. Priešingu atveju teisinės pagalbos suteikimo klausimą išsprendžia Teisinės pagalbos institucija.

9. Kaip sužinoti, asmuo gali gauti teisinę pagalbą ar negali?

Teisinės pagalbos prašymą nagrinėjanti Teisinės pagalbos institucija arba teismas pareiškėjui raštu praneša apie savo priimtą sprendimą.

10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką tokiu atveju man reikėtų daryti?

Jeigu jums suteikiama teisinė pagalba, kartu yra paskiriamas advokatas. Dėl to dėl papildomos informacijos turite susisiekti su advokatu.

viršųviršų

11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas parinks man advokatą?

Advokatas, advokato padėjėjas arba bet kuris kitas tinkamas asmuo gali būti paskirtas jūsų advokatu. Į šią vietą jums pačiam pasiūlius asmenį, jis gali būti paskiriamas, jeigu dėl to nepadidėja bylos išlaidos arba jeigu nėra ypatingų priežasčių to nedaryti.

12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji padengs visas mano bylinėjimosi išlaidas?

Suteikus teisinę pagalbą, valstybė apmoka šias išlaidas:

 1. teisinės pagalbos advokato mokesčius, tačiau ne daugiau kaip už 100 valandų, išskyrus atvejus, kai teismas nusprendžia kitaip;
 2. pagrįstas įrodymų pateikimo bendrosios kompetencijos, darbo arba komerciniuose teismuose išlaidas;
 3. tyrimo, kuris atliekamas pagrįstai siekiant apsaugoti jūsų teises, išlaidas iki maksimalios 10 000 SEK (maždaug 1053 eurų) sumos;
 4. taikinimo išlaidas pagal Teismo proceso kodekso 17 skyriaus 42 straipsnį;
 5. pareiškimo pateikimo, bylos nagrinėjimo ir vykdymo išlaidas.

Už visų išlaidų, kurių nepadengia teisinė pagalba, apmokėjimą atsakingas esate jūs. Tačiau jeigu jūs laimėjote bylą, iš priešingos šalies galima gauti kompensaciją už šias išlaidas.

Jeigu jums suteikiama teisinė pagalba, turėsite sumokėti teisinės pagalbos mokestį. Šis mokestis nustatomas atsižvelgiant į jūsų teisinės pagalbos advokato kainos procentinį dydį. Mokesčių sistemą priklausomai nuo jūsų pajamų sudaro šeši lygmenys; pajamos yra skirstomos į konkrečiai nustatytas grupes. Procentinis dydis, taikomas skirtingoms grupėms, svyruoja nuo 2 % iki 40 %. Pajamų grupė, kuriai jūs priklausote, ir procentinis dydis, kurį turite sumokėti, yra pagrįsti jūsų finansine padėtimi. Apskaičiuojant jūsų ekonominę padėtį yra atsižvelgiama į jūsų kasmet gaunamas pajamas, išlaikymo įsipareigojimus ir turtą. Jūs turite nuolat mokėti teisinės pagalbos mokestį savo teisinės pagalbos advokatui, jeigu atsiranda išlaidų.

viršųviršų

13. Jeigu aš turiu teisę gauti dalinę teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas?

Jeigu jums suteikiama teisinė pagalba, galite pasinaudoti visa Švedijos teisinės pagalbos sistemos teikiama nauda (žr. 12 klausimą). Dėl to negalima teisinę pagalbą gauti tik vienai konkrečiai išlaidų rūšiai.

Kita vertus, be teisinės pagalbos, taip pat galima gauti finansinę pagalbą konkrečioms išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu, padengti, visų pirma kelionės į teismą ir iškviestų į teismą liudytojų išlaidų atlyginimą. Dėl to jeigu esate šalis, dalyvaujanti nagrinėjant bylą ar kitą teisinį klausimą, jūsų kelionės ir pragyvenimo išlaidas gali atlyginti valstybė, jeigu manoma, kad šios išlaidos yra pagrįstos (Teismo proceso kodekso 11 skyriaus 6 straipsnis). Valstybė taip pat gali, jeigu tai pateisinama atsižvelgiant į jūsų finansinę padėtį, atlyginti liudytojų kelionės bei pragyvenimo išlaidas ir išlaidas dėl prarasto laiko (Teismo proceso kodekso 36 skyriaus 24 straipsnis). Kompensacija už kelionės ir pragyvenimo išlaidas, susijusias su dalyvavimu teismo posėdyje, nėra išmokama juridiniams asmenims.

14. Jeigu teisinė pagalba suteikiama, ar tai padengs bet kokio bylos peržiūrėjimo, kurio galiu pareikalauti, po teismo, išlaidas?

Taip.

15. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti panaikinta prieš baigiant nagrinėti bylą (arba netgi baigus nagrinėti bylą)?

Baigus nagrinėti bylą teisinė pagalba jums nebebus teikiama. Paprastai teisinė pagalba taip pat nebeteikiama, jeigu jums paskirtas teisinės pagalbos advokatas išdirbo 100 valandų. Tačiau teismas gali nuspręsti, kad teisinė pagalba turi būti toliau teikiama.

Tam tikrais atvejais teisinė pagalba gali pasibaigti pirma laiko, pvz., jeigu nesumokate teisinės pagalbos mokesčio arba jeigu pateikėte neteisingą informaciją ir teisinė pagalba nebūtų buvusi suteikta pateikus teisingą informaciją. Kita priežastis anksčiau laiko nutraukti teisinės pagalbos teikimą yra tuomet, kai teisinės pagalbos advokatas išdirbo 100 valandų ir teismas nepriėmė sprendimo pratęsti teisinės pagalbos teikimą.

16. Ar galima apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą?

Tiek jūs, tiek Nacionalinė teismų administracija gali apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą. Jeigu tokį sprendimą priėmė teismas, jį galima apskųsti tokia pačia tvarka kaip ir bet kurį kitą sprendimą. Kai teismas raštu informuoja apie priimtą sprendimą, jis taip pat nurodo šio sprendimo apskundimo tvarką. Jeigu sprendimą priėmė Teisinės pagalbos institucija, visus skundus reikia pateikti Teisinės pagalbos tarybai.

Papildoma informacija

Papildomą informaciją apie Švedijos teisinės pagalbos sistemą ir prašymo formas galima gauti Nacionalinėje teismų administracijoje šiuo adresu:

Domstolsverket

S-551 81 JÖNKÖPING

www.dom.se svenska

Tel. + 46-36-15 53 00

Faksas + 46-36-16 57 21

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Švedija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 02-03-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė