Európai Bizottság > EIH > Jogsegély > Svédország

Utolsó frissítés: 07-03-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogsegély - Svédország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Melyek egy tárgyalás költségei, és általában ki fizeti meg ezeket? 1.
2. Mi a jogsegély? 2.
3. Ki kaphat jogsegélyt? 3.
4. Valamennyi jogvita esetén megítélhető-e jogsegély? 4.
5. Van-e egyedi gyorsított eljárás? 5.
6. Hol szerezhető be a jogsegélyhez a formanyomtatvány? 6.
7. Milyen dokumentumot kell a jogsegély iránti kérelemhez csatolni? 7.
8. Hol kell benyújtani a jogsegély iránti kérelmet? 8.
9. Hogyan lehet tájékozódni a jogsegélyre való jogosultságról? 9.
10. Ha valaki jogosult jogsegélyre, mi a teendő? 10.
11. Ha valaki jogosult jogsegélyre, ki választ ügyvédet? 11.
12. Ha valaki jogosult jogsegélyre, ez fedezi-e a tárgyalás valamennyi költségét? 12.
13. Ha valaki jogosult részleges jogsegélyre, hogyan kerül megfizetésre a többi költség? 13.
14. Ha valaki jogosult jogsegélyre, fedezi-e ez a tárgyalás után a fellebbezés költségeit? 14.
15. Om jag har beviljats rättshjälp, kan den dras in före (eller till och med efter) rättegångens slut? 15.
16. Ha valaki nem jogosult jogsegélyre, lehet-e fellebbezni e döntés ellen? 16.

 

1. Melyek egy tárgyalás költségei, és általában ki fizeti meg ezeket?

A bírósági eljárások Svédországban ingyenesek, eltekintve az illetéktől, ami jelenleg 450 svéd korona (nagyjából 47 euró).

A jogsegélyre jogosultak esetében az illetéket az állam fizeti.

2. Mi a jogsegély?

Polgári ügyekben kétféle jogsegély létezik:

 • jogi tanácsadás és
 • költségmentesség.

Mindkettőről a jogsegélyről szóló törvény (1996:1619) rendelkezik.

3. Ki kaphat jogsegélyt?

Jogi tanácsadás

Mindenki - természetes személyek, szövetségek, vállalkozások stb. - kaphat jogi tanácsadást bármilyen jogi probléma esetén.

A jogi tanácsadást ügyvéd vagy ügyvédjelölt nyújtja. Legfeljebb két órás jogi tanácsadás nyújtható, és ez több részre is felosztható. A jogi tanácsadás díja jelenleg 1 162 svéd korona (nagyjából 120 euró). Ha a jogi tanácsadásban részesülő személy nem rendelkezik megfelelő pénzügyi forrásokkal, ez a díj a felére csökkenthető. Ha a jogi tanácsadásban részesülő személy gyermek, általában semmilyen díj fizetésére nem köteles. Ha a díjat csökkentik, az ügyvéd az államtól kapja meg a csökkentés mértékének megfelelő összeget.

Költségmentesség

Költségmentesség csak természetes személyeknek nyújtható, tehát vállalkozások, szövetségek erre nem jogosultak. Elhunyt személyek vagyona tekintetében is nyújtható költségmentesség bizonyos esetekben. Az EU-tagállamok állampolgárai ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a svéd állampolgárok.

Lap tetejeLap teteje

A legtöbb jogi ügyben megítélhető a költségmentesség (lásd az alábbi 4. kérdést).

A költségmentességre való jogosultsághoz Önnek bizonyos feltételeknek eleget kell tennie:

 1. Előzetesen legalább egy órás jogi tanácsadásban részesült.
 2. Jövedelme nem haladhat meg egy pénzügyi küszöböt, mely jelenleg 260 000 svéd korona (nagyjából 27 375 euró). Amikor a kérelmező jövedelmére vonatkozóan becslést készítenek, teljes anyagi helyzetét figyelembe veszik, például a gyermektartási kötelezettségeket, a vagyont vagy az adósságokat.
 3. Önnek a már biztosított jogi tanácsadáson túlmenően ügyvédi segítségre van szüksége, és más módon ez az igény nem teljesíthető.
 4. Az ügy természetétől és jelentőségétől, a pertárgy értékétől és az általános körülményektől függően ésszerűnek bizonyulhat, hogy az állam hozzájáruljon a költségekhez.
 5. Amennyiben Ön rendelkezik - vagy rendelkezhet - jogi biztosítással, először ezt veszik igénybe.

4. Valamennyi jogvita esetén megítélhető-e jogsegély?

Jogi tanácsadás

Mint az a fenti 3. pontban szerepel, valamennyi jogi ügyben rendelkezésre áll a jogi tanácsadás. Ön információkat és tanácsot szerezhet például az alábbiakat illetően:

 • a házasságra és az együttélés más formáira vonatkozó szabályok
 • a házasság felbontására vonatkozó szabályok
 • tartásdíjak
 • végrendeletek és öröklés
 • vásárlások és szerződések

Költségmentesség

Lap tetejeLap teteje

Mint az a fenti 3. pontban szerepel, a költségmentesség a legtöbb jogi ügyben rendelkezésre áll, de van néhány kivétel. Nem ítélhető meg például olyan ügyekben, ahol kirendelt védőügyvéd vagy nép ügyvédje jelölhető ki. Ha Ön bűncselekmény áldozatává vált, bizonyos esetekben „sértett felekhez kirendelt ügyvéd” jelölhető ki (lásd a sértett felekhez kirendelt ügyvédről szóló törvényt, 1988:609). Az ilyen jogi képviselet teljesen díjmentes. A sértett felekhez kirendelt ügyvéd egyik feladata az, hogy Ön a bűncselekménnyel kapcsolatosan polgári pert, például kártérítési keresetet indíthasson. Amennyiben az Ön számára sértett felekhez kirendelt ügyvédet jelölnek ki, Ön költségmentességre is jogosult.

Egyes esetekben a költségmentesség biztosításának különleges alapja lehet - például az eljárásra külföldön kerül sor vagy egyes esetekben a követelés értéke egyértelműen nem haladja meg a 18 950 svéd koronát (nagyjából 1195 euró).

5. Van-e egyedi gyorsított eljárás?

Nincs egyedi eljárás olyan helyzetekre vonatkozóan, amelyek egy jogsegély iránti kérelem azonnali feldolgozását teszik szükségessé. Az általános eljárási elvek azonban előírják, hogy egy ügyet vagy problémát a lehető leggyorsabban kell kezelni.

6. Hol szerezhető be a jogsegélyhez a formanyomtatvány?

A Nemzeti Bírósági Felügyelet egyszerű űrlapot készített a kérelemhez, a kitöltésre vonatkozó utasításokkal együtt. Az űrlap beszerezhető a Jogsegélyhatóságnál, illetve a bíróságokon is. Űrlapot a Nemzeti Bírósági Felügyeletnél svenska is igényelhet.

7. Milyen dokumentumot kell a jogsegély iránti kérelemhez csatolni?

Mint az a fenti 6. pontban szerepel, különféle szervek - ideértve a Nemzeti Bírósági Felügyeletet is - biztosíthatnak egyszerű kérelmezési űrlapot, a kitöltésre vonatkozó utasításokkal együtt. További információkért forduljon a Nemzeti Bírósági Felügyelethez.

A jogsegély iránti kérelemben többek között a következőkre vonatkozó információk szerepelnek: a kérelemmel érintett peres ügy, az, hogy az eljárásra sor kerülhet-e külföldön, hogy az ügyben kapott-e Ön jogi tanácsadást, rendelkezik vagy rendelkezett-e Ön az ügy költségeit fedező jogi biztosítással, továbbá az Ön pénzügyi és egyéb körülményei. Mindezt az információt szerepeltetni kell a Nemzeti Bírósági Felügyeletnél beszerezhető űrlapon.

Más űrlap csatolása nem szükséges. Tanácsos azonban az Ön által megadott információkat alátámasztó dokumentumokat csatolni.

8. Hol kell benyújtani a jogsegély iránti kérelmet?

A jogsegély iránti kérelmek az Ön kérelmének megvizsgálásáért felelős bírósághoz vagy hatósághoz küldendők.

Ha a bírósági eljárás szempontjából fontos ügy vagy probléma a bíróság elé kerül, az Ön jogsegély iránti kérelméről a bíróság határoz. Eltérő esetekben a jogsegély megítéléséről a Jogsegélyhatóság határoz.

9. Hogyan lehet tájékozódni a jogsegélyre való jogosultságról?

A Jogsegélyhatóság vagy az Ön jogsegély iránti kérelmét elbíráló bíróság írásban tájékoztatja Önt a hatóság, illetve a bíróság által hozott határozatról.

Lap tetejeLap teteje

10. Ha valaki jogosult jogsegélyre, mi a teendő?

Amennyiben Ön jogsegélyre jogosult, egyidejűleg jogsegély keretében kirendelt ügyvédet jelölnek ki az Ön számára. További információkat tehát tőle kaphat.

11. Ha valaki jogosult jogsegélyre, ki választ ügyvédet?

Jogsegély keretében kirendelt ügyvédként ügyvédet vagy ügyvédjelöltet vagy más erre alkalmas személyt jelölnek ki. Amennyiben Ön maga javasolt erre alkalmas személyt, az illetőt jelölik ki, ha nem ezzel az ügy költségei nem emelkednek jelentős mértékben vagy ha nincs jelentős ok ennek az ellenkezőjére.

12. Ha valaki jogosult jogsegélyre, ez fedezi-e a tárgyalás valamennyi költségét?

A jogsegély megítélését követően az állam az alábbi költségeket fizeti meg:

 1. A jogsegély keretében kirendelt ügyvéd óradíja legfeljebb 100 óráig, a bíróság eltérő döntésének hiányában.
 2. Általános bíróságon, a munkaügyi bíróságon és a kereskedelmi bíróságon benyújtandó bizonyítékokkal kapcsolatos ésszerű költségek.
 3. Olyan nyomozati költségek, amelyek ésszerűen szükségesek az Ön jogainak megvédéséhez, legfeljebb 10 000 svéd korona összegig (nagyjából 1 053 euró).
 4. A közvetítés költsége a perrendtartás 42. fejezetének 17. szakaszával összhangban.
 5. Kérelmezési és ügykezelési díjak, illetve a végrehajtás költsége.

Minden, a jogsegéllyel nem biztosított kiadás tehát az Ön felelőssége. Azonban e költségek tekintetében térítés szerezhető az ellenérdekű féltől a per megnyerése esetén.

Lap tetejeLap teteje

Ha az Ön számára megítélik a jogsegélyt, Ön a költségekhez jogsegélydíj útján járul hozzá. Ezt a díjat az Ön jogsegély keretében kirendelt ügyvédje költségeinek százalékában számítják. A díjrendszer hatszintű, jövedelemfüggő; fix jövedelemkategóriák alapján határozzák meg. Az egyes jövedelemkategóriákra vonatkozó százalékok értéke 2-40%. Az Ön jövedelemkategóriája, tehát a fizetendő százalék értéke az Ön pénzügyi helyzetétől függ. Az Ön anyagi helyzetének kiszámításához az Ön éves jövedelmét, tartási kötelezettségeit és vagyonát használják fel. Önnek folyamatosan meg kell fizetnie a jogsegély keretében kirendelt ügyvédnek járó jogsegélydíjat a költségek felmerülésekor.

13. Ha valaki jogosult részleges jogsegélyre, hogyan kerül megfizetésre a többi költség?

Ha Ön jogsegélyben részesül, a svéd jogsegélyrendszer keretében rendelkezésre álló valamennyi szolgáltatáshoz hozzáférhet (lásd a fenti 12. pontot). Nem lehet tehát csak egy költség tekintetében jogsegélyben részesülni.

Másfelől a jogsegélyrendszer mellett egy peres eljárással kapcsolatosan felmerülő bizonyos költségekhez pénzügyi támogatást is lehet szerezni, különösen a bíróság felkeresésével kapcsolatos útiköltségeket és a bíróság elé idézett tanú költségeit illetően. Tehát ha Ön egy ügyben vagy jogi problémában érintett fél, és beidézték a bíróság elé, az állam megtéríti az Ön útiköltségeit és egyéb felmerülő költségeit, ha ezeket ésszerűnek tekintik (a perrendtartás 11. fejezetének 6. szakasza). Amennyiben ez az Ön pénzügyi körülményeire tekintettel ésszerű, az állam a tanú számára megtérítheti annak útiköltségeit és egyéb felmerülő költségeit, továbbá a kiesett idő miatti költségeket (a perrendtartás 36. fejezetének 24. szakasza). A bíróságon való megjelenéssel kapcsolatosan felmerülő útiköltség és egyéb költségek megtérítése jogi személyek számára nem áll rendelkezésre.

Lap tetejeLap teteje

14. Ha valaki jogosult jogsegélyre, fedezi-e ez a tárgyalás után a fellebbezés költségeit?

Igen.

15. Om jag har beviljats rättshjälp, kan den dras in före (eller till och med efter) rättegångens slut?

Amennyiben a bírósági eljárást lezártnak tekintik, Ön természetesen nem részesül ezt követően jogsegélyben. Főszabályként a jogsegély megszűnik akkor is, ha az Ön jogsegély keretében kirendelt ügyvédje több mint 100 órát dolgozott. A bíróság azonban határozhat a jogsegély további megítélése mellett.

Egyes esetekben a jogsegély idő előtt is megszűnhet - például akkor, ha Ön nem fizeti meg a jogsegélydíjat vagy ha Ön nem helytálló információkat nyújtott, és a jogsegélyt nem ítélték volna meg helytálló információk benyújtása mellett. A jogsegély megszűnhet akkor is, ha az Ön jogsegély keretében kirendelt ügyvédje több mint 100 órát dolgozott, és a bíróság nem határoz a jogsegély folytatása mellett.

16. Ha valaki nem jogosult jogsegélyre, lehet-e fellebbezni e döntés ellen?

A jogsegély megítélését elutasító határozat ellen mind Ön, mind a Nemzeti Bírósági Felügyelet fellebbezhet. Ha a határozatot bíróság hozta, az ellen ugyanúgy lehet fellebbezni, mint bármely más határozat ellen. Amikor a bíróság írásban értesíti Önt határozatáról, a fellebbezés módjáról is tájékoztatja. Ha a határozatot a Jogsegélyhatóság hozta, a fellebbezést a Jogsegélybizottságnál kell benyújtani.

További információk

A svéd jogsegélyi rendszerről további információk és űrlapok a Nemzeti Bírósági Felügyeletnél szerezhetők be a következő címen:

Domstolsverket

S-551 81 JÖNKÖPING

www.dom.se svenska

Tel. + 46-36-15 53 00

Fax: + 46-36-16 57 21

« Jogsegély - Általános információk | Svédország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 07-03-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság