Európai Bizottság > EIH > Jogsegély > Hollandia

Utolsó frissítés: 05-07-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogsegély - Hollandia

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Melyek egy tárgyalás költségei és általában ki fizeti meg ezeket? 1.
2. Mi a költségmentesség? 2.
3. Ki kaphat költségmentességet? 3.
4. Valamennyi jogvita esetén megítélhető-e költségmentesség? 4.
5. Hogyan lehet tájékozódni a költségmentességre való jogosultságról? 5.
6. Ha valaki jogosult költségmentességre, ki választ ügyvédet? 6.
7. Hol szerezhető be a költségmentességhez a formanyomtatvány? Ha valaki jogosult költségmentességre, mi a teendő? 7.
8. Milyen dokumentumot kell a költségmentesség iránti kérelemhez csatolni? Hol kell benyújtani a költségmentesség iránti kérelmet? 8.
9. Ha valaki jogosult költségmentességre, ez fedezi-e a tárgyalás valamennyi költségét? 9.
10. Ha valaki jogosult részleges költségmentességre, hogyan kerül megfizetésre a többi költség? 10.
11. Ha valaki jogosult költségmentességre, fedezi-e ez a tárgyalás után a fellebbezés költségeit? 11.
12. Ha valaki jogosult költségmentességre, ez visszavonható-e a tárgyalás végét megelőzően? 12.
13. Ha valaki nem jogosult költségmentességre, lehet-e fellebbezni e döntés ellen? 13.

 

1. Melyek egy tárgyalás költségei és általában ki fizeti meg ezeket?

A tárgyalás költségei az ügyvédek és ügyészek díjazásából és a nekik juttatott előlegekből, továbbá egyéb (szükséges) bírósági költségekből (hivatal) és a tanúk, a szakértők és a végrehajtók költségeiből (bevonásuk esetén) állnak. Ezek az eset mértékétől és típusától függenek. A pontos összeget nem lehet előre jelezni. Elvileg a pervesztes félnek kell a másik fél költségeit megfizetnie.

A költségek legnagyobb részét az ügyvédi díjak teszik ki. Nincsenek rögzített ügyvédi óradíjak. A bírósági díjak nem csak a cégtől, hanem a bíróság előtti keresettől és az ügy kimenetelétől is függnek.

2. Mi a költségmentesség?

Általában

A mindennapi életben bárki szembesülhet jogi problémával. Jogi tanács számos jogsegélyforrásból kapható. Jogi információkra nagyobb döntés meghozatalakor is szükség lehet.

Bírósági eljárást a bíróságon, fellebbviteli bíróságon vagy a Legfelsőbb Bíróságon (kivéve a kantonális bíróságon 5 000 EUR alatti perértéknél, illetve közigazgatási bíróságokon) kezdeményező peres fél köteles ügyvéd segítségét igénybe venni. Eltérő esetben a bíróság elutasítja az ügy meghallgatását.

Támogatott költségmentesség

Szűkös anyagi erőforrásokkal rendelkező felperesek kérelmezhetnek államilag támogatott költségmentességet. Ez azt jelenti, hogy a költségek egy részét a hatóságok viselik.

Lap tetejeLap teteje

A holland rendszer szerint a szűkös erőforrásokkal rendelkező felperes 30 ingyenes jogsegélyközpontot kereshet fel jogi tájékoztatásért (ideértve a tájékoztatást a jogviták megoldásának alternatív módszereiről, például a közvetítésről), más szervekhez, jogtanácsosokhoz vagy közvetítőkhöz való utasításért, a jogi helyzet elemzéséért és rövid jogi tanácsért.

További jogsegély igényelhető ügyvédektől, és ezt az anyagi lehetőségekhez mérten kell megfizetni. Az ügyvéd eljárhat a peres fél helyett és nevében (úgy bírósági, mint más ügyekben). Ilyen esetben az ügyvéd felkeresi a Jogsegélyirodát, mely a kérelemmel kapcsolatos döntéséről tájékoztatja az ügyvédet és a peres felet. A Jogsegélyiroda a szűkös anyagi erőforrásokkal rendelkező peres feleknek nyújtható költségmentesség megítélését felügyelő állami szerv. Öt iroda van, mely az ország különböző területein illetékes.

2005. május 10-től a költségmentességre jogosult személyek pénzügyi támogatást kérhetnek a testi sérüléssel kapcsolatos ügyekben orvosi vizsgálatért.

A jogi tanácsadó központok által más forrásokhoz történő utalással kapcsolatosan lásd az alternatív vitarendezésről szóló oldalt.

3. Ki kaphat költségmentességet?

Költségmentesség olyan esetekben nyújtható, amikor olyan személyeknek vagy szerveknek kell megvédenie egy jogos érdeket Hollandiában, akik a megállapított maximálisan rendelkezésre álló jövedelemnél nagyobb összeget nem tudnak megfizetni. A költségmentességre jogosultság megállapításához a Jogsegélyiroda ellenőrzi a kérelmező (családjának) jövedelmét és vagyonát. A legfeljebb nettó 1 518 EUR rendelkezésre álló jövedelemmel és 7 300 EUR vagyonnal rendelkező egyedülálló személyek jogosultak, házaspároknál vagy élettársi kapcsolatban élőknél ugyanezek az összegek 2 135, illetve 10 500 EUR. A család lakása emellett 65 344 EUR-ig mentesül. A költségmentességben részesülőknek jövedelem alapú díjat kell fizetniük. A legalacsonyabb díj 2005-ben 90 EUR, a legmagasabb pedig 769 EUR. Egyes büntetőügyekben a szűkös anyagi erőforrásokkal rendelkező peres feleknek a díjakat nem kell megfizetnie.

Lap tetejeLap teteje

A költségmentességre jogosító jövedelemhatárokat törvény írja elő, és ezt minden évben felülvizsgálják.

A fenti számadatok 2005-re vonatkoznak.

A jövedelemhatárokról és a személyes hozzájárulásról szóló további információk hozzáférhetők a „Inkomensgrenzen en eigne bedragen gesubsidieerde rechtsbijstand” című kiadványban, illetve a Jogsegélyirodák weboldalain Nederlands.

4. Valamennyi jogvita esetén megítélhető-e költségmentesség?

Nem. A 90 EUR-nál kisebb perértékű ügyekben költségmentesség nem nyújtható.

Ügyvéd kirendelése esetén költségmentesség nem nyújtható 180 EUR-nál kisebb perértékű ügyekben.

A támogatott költségmentesség kizárt továbbá, ha:

 • a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan;
 • a költségmentesség költségei aránytalanok a perértékhez képest;
 • a kérelem büntetőügyre vonatkozik, melyben várhatóan csak alacsony büntetést szabnak ki;
 • a kérelmet olyan szerv teszi, melyet csak a kereset bíróságon történő benyújtása céljából hoztak létre;
 • az ügy foglalkozás gyakorlására vagy (nem jogi személy) vállalkozás folytatására vonatkozik, hacsak* annak további gyakorlása vagy folytatása nem az ügy kimenetelétől függ vagy** a foglalkozás gyakorlását vagy a vállalkozás folytatását legalább egy évvel korábban megszüntették, a felperes elsőfokú eljárásban alperesként szerepel vagy szerepelt, és a költségmentesség költségei nem fedezhetők más forrásokból;
 • az ügyet nemzetközi bíróság vagy ehhez hasonló szerv elé vitték, mely saját költségmentességi rendszerrel bír; vagy
 • az ügy olyan érdekre vonatkozik, melyet a felperes egymaga, jogi képviselet nélkül is meg tud védeni.

5. Hogyan lehet tájékozódni a költségmentességre való jogosultságról?

A holland költségmentességi rendszerről ügyvédnél, jogi tájékoztatási központban vagy a Jogsegélyirodánál lehet tájékozódni. Ezek mind felvilágosítást nyújthatnak a költségmentességi rendszerről és az arra való jogosultságról.

Lap tetejeLap teteje

6. Ha valaki jogosult költségmentességre, ki választ ügyvédet?

A költségmentességre való jogosultságtól függetlenül szabadon lehet ügyvédet választani. Ha az ügyvéd kiválasztásában segítségre van szüksége, forduljon a Raad voor Rechtsbijstand Nederlands-hoz vagy az ügyvédi kamarához English - Nederlands.

Ha nem hollandiai lakos, akkor Hágában a Raad voor Rechtsbijstand Nederlands hoz érdemes fordulnia (cím: Postbus 450, 2501 CL Den Haag. Tel.: 070-3701414)). Ha Hollandiában lakik, akkor forduljon a lakóhelye szerinti körzet költségmentességi tanácsához.

7. Hol szerezhető be a költségmentességhez a formanyomtatvány? Ha valaki jogosult költségmentességre, mi a teendő?

Általában az ügyvéd tölti ki az ügyvéd kijelölésére vonatkozó kérelem űrlapját. Valamennyi adminisztrációt elvégez. A költségmentességi díjat az ügyvédnek kell kifizetni.

8. Milyen dokumentumot kell a költségmentesség iránti kérelemhez csatolni? Hol kell benyújtani a költségmentesség iránti kérelmet?

Amennyiben valaki költségmentességet kérelmez, egyúttal be kell nyújtania a jövedelmére, vagyonára és az esetre vonatkozó dokumentumokat (lásd a 4. kérdést). Az ügyvéd tájékoztatást ad a kérelemhez csatolandó dokumentumokról, vagy kérelmezési űrlap igényelhető a Jogsegélyirodától. Az iroda valamennyi kérelmet nyilvántartásba vesz. További információk találhatók az „U wilt rechtsbijstand” (Költségmentesség iránti kérelem) című kiadványban. 2006-ban saját személyes társadalombiztosítási és adóazonosítási száma alapján is benyújthat valaki kérelmet az irodához, és amennyiben az adóhatóságok rendelkeznek a kérelmező pénzügyi adataival és az adatokat nyilvántartja a helyi hatóság, az iroda fel tudja mérni a kérelmező támogathatóságát.

Lap tetejeLap teteje

9. Ha valaki jogosult költségmentességre, ez fedezi-e a tárgyalás valamennyi költségét?

Nem, a költségmentesség csak az ügyvédi díjakra vonatkozik. A bírósági eljárási és egyéb díjak nem tartoznak ide. Ha valaki jogosult költségmentességre, a bírósági díjak csökkentését kérelmezheti. Ha erre van lehetőség, az ügyvéd benyújtja a szükséges kérelmet. A tárgyalás költségeit a másik féltől peres úton lehet követelni.

Amennyiben azonban valaki pervesztes, és meg kell fizetnie a másik fél költségeit, ezeket ténylegesen meg kell fizetni, nem térítik vissza.

10. Ha valaki jogosult részleges költségmentességre, hogyan kerül megfizetésre a többi költség?

Részleges költségmentesség nem létezik Hollandiában.

11. Ha valaki jogosult költségmentességre, fedezi-e ez a tárgyalás után a fellebbezés költségeit?

Felsőbb szintű bíróság előtti fellebbezésre vagy tárgyalásra vonatkozóan újabb költségmentességi kérelmet kell benyújtani. A kérelmezőnek újabb költségmentességi díjat kell megfizetnie.

12. Ha valaki jogosult költségmentességre, ez visszavonható-e a tárgyalás végét megelőzően?

Igen, a költségmentesség visszavonható, ha a döntést téves vagy nem teljes információkra alapozták, ha a kérelmező nem fizeti meg a költségmentességi díjat vagy más előírt díjakat, ha fizetőképessége jelentős mértékben javult, vagy ha a költségmentesség megítélésére vonatkozó hatályos döntés már fedezi az adott ügyben a kérelmező által képviselt jogi érdeket.

13. Ha valaki nem jogosult költségmentességre, lehet-e fellebbezni e döntés ellen?

Igen. A döntéssel szembeni kifogást a területileg illetékes Jogsegélyirodánál kell először benyújtani. A kifogásra vonatkozóan hozott határozattal szemben a Jogsegélyiroda körzete szerinti közigazgatási bíróságon lehet fellebbezni. A fellebbezési lehetőségeket és határidőket magában a határozatban vagy annak kísérőlevelében közlik.

További információk

A Postbus 51 (www.postbus51.nl Nederlands) közös minisztériumi szolgáltatás révén számos, a hollandiai költségmentességre vonatkozó tájékoztató hozzáférhető, és ezek elérhetők az Igazságügyi Minisztérium honlapján is (a „kiadványok” linknél English - Nederlands). Költségmentességre vonatkozó további információk kaphatók még a Jogsegélyirodáknál, illetve a Stichting Juridisch Loket-nél Nederlands (Jogi Tájékoztatási Központok Alapítványa).

« Jogsegély - Általános információk | Hollandia - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 05-07-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság