Európai Bizottság > EIH > Jogsegély > Litvánia

Utolsó frissítés: 29-06-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogsegély - Litvánia

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Melyek egy tárgyalás költségei és általában ki fizeti meg ezeket? 1.
2. Mi a költségmentesség? 2.
3. Ki kaphat költségmentességet? 3.
4. Valamennyi jogvita esetén megítélhető-e költségmentesség? 4.
5. Van-e külön gyorsított eljárás? 5.
6. Hol szerezhető be a költségmentességhez formanyomtatvány? 6.
7. Milyen dokumentumot kell a költségmentesség iránti kérelemhez csatolni? 7.
8. Hol kell benyújtani a költségmentesség iránti kérelmet? 8.
9. Hogyan lehet tájékozódni a költségmentességre való jogosultságról? 9.
10. Ha valaki jogosult költségmentességre, mi a teendő? 10.
11. Ha valaki jogosult költségmentességre, ki választ ügyvédet? 11.
12. Ha valaki jogosult költségmentességre, ez fedezi-e a tárgyalás valamennyi költségét? 12.
13. Ha valaki jogosult részleges költségmentességre, hogyan kerül megfizetésre a többi költség? 13.
14. Ha valaki jogosult költségmentességre, fedezi-e ez a tárgyalás után a fellebbezés költségeit? 14.
15. Ha valaki jogosult költségmentességre, ez visszavonható-e a tárgyalás végét megelőzően (vagy akár a tárgyalást követően)? 15.
16. Ha valaki nem jogosult költségmentességre, lehet-e fellebbezni e döntés ellen? 16.

 

Alapvető információk

A Litván Köztársaság államilag garantált költségmentességére vonatkozó törvény (2000. március 28.) szerint a költségmentesség alábbi típusai nyújthatók:

 • elsődleges költségmentesség;
 • állami költségmentesség;
 • közintézmények által nyújtott költségmentesség.

1. Melyek egy tárgyalás költségei és általában ki fizeti meg ezeket?

A személyeknek nyújtott költségmentesség költségeit az állam fedezi a személy vagyoni és jövedelmi helyzete alapján:

 • 1. szint: 100 százalék;
 • 2. szint: 95 százalék;
 • 3. szint: 80 százalék;
 • 4. szint: 65 százalék;
 • 5. szint: 50 százalék.

2. Mi a költségmentesség?

Az államilag garantált költségmentesség része a jogi tájékoztatás, a jogi tanácsadás, a védelem és az eljárásban való képviselet, a fent említett jogszabályban megállapított módon.

Az elsődleges költségmentesség része az önkormányzat végrehajtó intézményei által garantált költségmentesség és jogi tanácsadás.

Az állami költségmentesség része az állam által garantált védelem és az eljárásban való képviselet.

Az állami intézmények által nyújtott költségmentesség része a jogi tájékoztatás, a jogi tanácsadás és az eljárásban való képviselet az igazságügy-miniszter által megállapított és jóváhagyott módon.

3. Ki kaphat költségmentességet?

A Litván Köztársaság törvényeiben és nemzetközi megállapodásokban foglalt eltérő rendelkezések hiányában a költségmentesség lehetővé teszi a Litván Köztársaság olyan állampolgárai, továbbá a Litvániában állandóan letelepedett olyan külföldiek és hontalanok számára a törvény által védett jogaik vagy érdekeik megvédését, akik megfelelő módon nem képesek magukat megvédeni.

Lap tetejeLap teteje

4. Valamennyi jogvita esetén megítélhető-e költségmentesség?

A költségmentesség vonatkozik a jogi tájékoztatásra, a jogi tanácsadásra és az eljárásban való képviseletre polgári, közigazgatási és büntetőügyekben.

5. Van-e külön gyorsított eljárás?

(Erről a fent említett törvény nem rendelkezik).

6. Hol szerezhető be a költségmentességhez formanyomtatvány?

Valamennyi, elsődleges költségmentességre jogosult személy az önkormányzat végrehajtási intézményénél (városi tanács) kap jelentkezési űrlapot.

Az állami költségmentesség megítélésére vonatkozó határozatot az ügyben illetékes tisztviselő vagy intézmény hozza. Az állami költségmentességre vonatkozó kérelem űrlapját az igazságügy-miniszter hagyja jóvá.

7. Milyen dokumentumot kell a költségmentesség iránti kérelemhez csatolni?

A költségmentesség megítélésére vonatkozó határozatot elfogadó intézmény számára csatolni kell a következő iratokat:

 • vagyon- és jövedelemnyilatkozatok, melyeket az államilag garantált költségmentesség iránt benyújtott kérelmet megelőzően kell kitölteni;
 • igazolás arról, hogy a személy szociális járadékos vagy államilag támogatott gondozási intézmény lakója;
 • egyéb írásbeli bizonyíték.

8. Hol kell benyújtani a költségmentesség iránti kérelmet?

Az elsődleges költségmentességre vonatkozó kérelmet a helyi önkormányzat végrehajtási intézményénél kell benyújtani.

Lap tetejeLap teteje

Az állami költségmentesség iránti kérelmet az ügyben illetékes intézménynél kell nyilvántartásba venni.

9. Hogyan lehet tájékozódni a költségmentességre való jogosultságról?

A költségmentesség biztosítására vonatkozó határozatot elfogadó intézménynek tájékoztatnia kell a személyt a jogosultságról.

10. Ha valaki jogosult költségmentességre, mi a teendő?

A helyi önkormányzat végrehajtási intézménye tájékoztatást ad, illetve a területén lakó személyeket elsődleges költségmentesség céljából ügyvédhez vagy ügyvédjelölthöz irányítja. A helyi önkormányzat végrehajtási intézményei elsődleges költségmentesség céljából egy órás első jogi tanácsadási megbeszélést írnak elő.

A személy költségmentességi jogosultságára vonatkozó ügyben illetékes tisztviselő vagy intézmény a személyt az ügyvédi kamara állami költségmentességre vonatkozó listáján/nyilvántartásában szereplő ügyvédhez küldi.

11. Ha valaki jogosult költségmentességre, ki választ ügyvédet?

A helyi önkormányzat végrehajtási intézménye jogosult dönteni arról, hogy a költségmentességre jogosult személy számára melyik ügyvédet jelöljék ki.

Az ügyben illetékes tisztviselőnek vagy intézménynek joga van a költségmentességre jogosult személy számára ügyvédet kijelölni. A kijelölést a litván ügyvédi kamara tanácsának koordinátora hagyja jóvá.

12. Ha valaki jogosult költségmentességre, ez fedezi-e a tárgyalás valamennyi költségét?

Az elsődleges költségmentességet az önkormányzat költségvetése finanszírozza, és ez azt jelenti, hogy a tárgyalás valamennyi költségét fedezik.

Lap tetejeLap teteje

Az állami költségmentességet az állam költségvetéséből fedezik, ami azt jelenti, hogy a tárgyalás valamennyi költségét fedezik (lásd az 1. kérdést).

13. Ha valaki jogosult részleges költségmentességre, hogyan kerül megfizetésre a többi költség?

A részleges költségmentesség költségeit a költségmentességre jogosult személy fedezi arányos mértékben (lásd az 1. kérdést).

14. Ha valaki jogosult költségmentességre, fedezi-e ez a tárgyalás után a fellebbezés költségeit?

Az államilag garantált költségmentességet a költségmentességre jogosult személyek valamennyi bírósági fokon megkapják.

15. Ha valaki jogosult költségmentességre, ez visszavonható-e a tárgyalás végét megelőzően (vagy akár a tárgyalást követően)?

Az államilag garantált költségmentesség megszűnik, ha:

 • kiderül, hogy a költségmentességben részesülő személy nem jogosult a törvény szerint költségmentességre;
 • a személy nem fizeti meg az állami vagy helyi költségvetésnek az állami költségmentesség díjának azon részét, amelynek megfizetésére kötelezett;
 • a személy szándékosan félrevezető információt közöl az eset tartalmára, a vagyonára vagy jövedelmére vonatkozóan.

16. Ha valaki nem jogosult költségmentességre, lehet-e fellebbezni e döntés ellen?

A helyi önkormányzat végrehajtási intézményének elsődleges költségmentességre vonatkozó döntése ellen a körzeti közigazgatási bíróságon lehet fellebbezni a törvényben megállapított eljárás szerint.

A tisztviselő vagy az intézmény által az állami költségmentesség megtagadására vonatkozóan hozott határozat ellen a törvényben megállapított eljárással lehet fellebbezni.

További információk

A litvániai költségmentességre vonatkozó részletes információk a Litván Köztársaság államilag garantált költségmentességéről szóló törvényben találhatók (2000. március 28.).

« Jogsegély - Általános információk | Litvánia - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 29-06-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság