Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Īrija

Pēdējo reizi atjaunots: 10-10-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Īrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādas ir tiesas procesa izmaksas un kas tās parasti sedz? 1.
2. Kas ir juridiskā palīdzība? 2.
3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību? 3.
4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visa veida tiesiskos strīdos? 4.
5. Vai ir īpašs process steidzamiem gadījumiem? 5.
6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības iesnieguma veidlapu? 6.
7. Kādi dokumenti man ir jāpievieno juridiskās palīdzības pieprasījumam? 7.
8. Kur reģistrēt juridiskās palīdzības pieprasījumu? 8.
9. Kā man paziņos, vai esmu tiesīgs(-a) saņemt juridisko palīdzību? 9.
10. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas man jādara? 10.
11. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas izvēlēsies man juriskonsultu? 11.
12. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tiks segti visi tiesas izdevumi? 12.
13. Ja man piešķirs daļēju juridisko palīdzību, kas segs pārējās izmaksas? 13.
14. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers atkārtotu izskatīšanu (pārsūdzību) pēc mana pieprasījuma pēc tiesas? 14.
15. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms tiesas procesa beigām? 15.
16. Ja man nepiešķirs juridisko palīdzību, vai varu pārsūdzēt šo lēmumu? 16.

 

1. Kādas ir tiesas procesa izmaksas un kas tās parasti sedz?

2. Kas ir juridiskā palīdzība?

Juridiskās palīdzības pārvalde sniedz juridiskās konsultācijas un juridisko palīdzību civillietās personām, kas atbilst prasībām, kuras ir noteiktas 1995. gada Likumā par juridisko palīdzību civillietās (Civil Legal Aid Act) un saskaņā ar šo likumu pieņemtajos noteikumos.

Juridiskā palīdzība ir juriskonsulta vai zvērināta advokāta nodrošināta pārstāvība civillietu tiesvedībā apgabala tiesā, rajona tiesā, Augstā tiesā un Augstākajā tiesā. Tiesvedība šķīrējtiesās nav iekļauta, izņemot lietās par patvēruma piešķiršanu. Tomēr personām, kas apsver iespēju ierosināt tiesvedību šķīrējtiesā, var sniegt konsultācijas un atbalstu.

Juridiskā konsultācija ir jebkura rakstiska vai mutiska konsultācija, ko sniedz Pārvaldes juriskonsults vai Pārvaldes nolīgts juriskonsults, vai zvērināts advokāts par Īrijas tiesību aktu piemērošanu jebkuros konkrētos apstākļos, kādos nonākusi persona, kas vēlas saņemt juridiskos pakalpojumus.

3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Lietas iztiesāšanas izmaksas atšķiras atkarībā no tiesu instances, tiesvedības procesa un lietas sarežģītības.

Ja Jūs atbilstat līdzekļu pārbaudes kritērijiem un saņemat sociālos pabalstus vai Jūsu ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir mazāki par 8300 euro, Jūsu iemaksu aprēķina šādi:

 • ja Jūs piesakāties juridiskās konsultācijas saņemšanai - viena desmitā daļa no starpības starp Jūsu ienākumiem pēc nodokļu nomaksas un 8300 euro, turklāt minimālā iemaksa var būt 6 euro apmērā un maksimālā iemaksa 100 euro apmērā;
 • ja Jūs piesakāties juridiskās palīdzības saņemšanai - 35 euro plus viena ceturtā daļa no starpības starp Jūsu ienākumiem pēc nodokļu nomaksas un 8300 euro.

Ja Jūs piesakāties juridiskās palīdzības saņemšanai un Jūsu ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir lielāki nekā 3200 euro, Jums, iespējams, būs jāveic kapitāla iemaksa. Kapitāla iemaksa nav jāmaksā par juridiskās konsultācijas saņemšanu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visa veida tiesiskos strīdos?

Ja tiesvedība ir Īrijas tiesas jurisdikcijā, pieprasījuma iesniedzēji no ārvalstīm, kuru finansiālais stāvoklis un apstākļi atbilst likumā un noteikumos izklāstītājiem palīdzības saņemšanas kritērijiem, var saņemt juridisko palīdzību Īrijā.

Kaut gan lielākā daļa juridiskās palīdzības pieprasījumu iesniedzēju ir Īrijas rezidenti, personas, kas dzīvo ārpus Īrijas, neatkarīgi no tā, vai šī persona ir Īrijas pilsonis vai nē, var iesniegt juridiskās palīdzības un/vai konsultācijas pieprasījumu Īrijā, ja šī persona vēlas saņemt juridisko palīdzību vai konsultāciju juridiskā jautājumā, ko regulē Īrijas tiesību akti. Juridisko palīdzību parasti saņem arī tās personas, kas dzīvo ārpus Īrijas, ja pastāv juridisks strīds par nekustamo vai kustamo īpašumu, kas atrodas Īrijā. Tāpat kā Īrijā dzīvojošiem pieprasījumu iesniedzējiem veic finansiālā stāvokļa pārbaudi, arī ārpus Īrijas dzīvojošām personām jāveic tāda paša līdzekļu pārbaude.

Juridisko atbalstu, nepiemērojot līdzekļu pārbaudes kritērijus, sniedz tiesas procesos, kas ierosināti saskaņā ar 1991. gada Likumu par bērna aizvešanu un aizbildnības rīkojumu izpildi (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991) un saskaņā ar 1994. gada Likumu par uzturlīdzekļu maksājumu rīkojumiem (Maintenance Orders Act 1994) (attiecībā uz uzturlīdzekļu piedziņu savstarpējas jurisdikcijas gadījumos).

4.a. Vai juridisko palīdzību var saņemt visa veida tiesiskajos strīdos?

Parasti juridiskās konsultācijas nesniedz, ja pieprasījuma iesniedzējs bez grūtībām var iegūt juridisko konsultāciju citā veidā, kas nav paredzēts likumā. Tas parasti attiecas uz gadījumiem, kad ir pieejams cits pakalpojumu sniedzējs, piemēram, konsultāciju biroji vai cita valsts iestāde.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Likums neattiecas uz konsultāciju krimināllietās, izņemot konsultāciju sūdzības iesniedzējiem izvarošanas lietās.

Pārvaldei, pirms tā atļauj piešķirt juridisko palīdzību, jābūt pārliecinātai, ka ir lietderīgi ierosināt tiesvedību vai aizstāvēties tiesvedībā, piemēram, ņemot vērā lietas tiesisko raksturu un iespējamo iznākumu. Piemēro šādus kritērijus: labvēlīga iznākuma izredzes; pamats tiesvedības uzsākšanai vai aizstāvībai; vai problēmas atbilstīgs risinājums ir iespējams ar jebkādu citu metodi, kas nav tiesvedība, (piemēram, mediācija vai strīda atrisināšana vienošanās ceļā); juridiskās palīdzības saņēmēja iespējas saņemt juridisko pārstāvību citā likumā noteiktā veidā (piemēram, iespēja segt izmaksas no apdrošināšanas sabiedrības līdzekļiem, utt.).

5. Vai ir īpašs process steidzamiem gadījumiem?

Tiek izvērtēts, kādos gadījumos iesniegumus būtu jāskata citādi nekā parastajā kārtībā, piešķirot pieprasījumu iesniedzējiem konsultāciju laiku pie juriskonsulta, proti, stingrā secībā, kādā pieprasījuma iesniedzēju vārdi ir iekļauti juridisko pakalpojumu saņemšanas rindā. Juridisko pakalpojumu iesniegumi prioritārā kārtībā tiks izskatīti šādos gadījumos:

 • tiesvedībā par bērnu nolaupīšanu,
 • ja pastāv reāls apdraudējums, ka bērns tiks izvests no valsts bez pieprasījuma iesniedzēja piekrišanas,
 • tiesvedībā par bērna aprūpes tiesībām,
 • vardarbība ģimenē,
 • ja saskaņā ar noilguma noteikumiem pastāv apdraudējums, ka beigsies tiesvedības uzsākšanai atvēlētais termiņš, ja netiks veikti tūlītēji pasākumi,
 • ja pastāv apdraudējums, ka beigsies citos tiesību aktos noteikti termiņi,
 • ja pastāv apdraudējums, ka tiks izšķērdēta manta, tādējādi neļaujot apmierināt iesniedzēja prasības.

6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības iesnieguma veidlapu?

Persona, kas vēlas saņemt juridiskos pakalpojumus, var pieteikties jebkurā juridiskās palīdzības birojā, ierodoties personiski, piezvanot vai rakstot iesniedzēja dzīvesvietai tuvākajam juridiskās palīdzības birojam.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja pieprasījuma iesniedzējs zvana juridiskās palīdzības birojam, tad tam jāierodas šajā birojā personiski, lai rakstiski aizpildītu iesniegumu un veiktu līdzekļu novērtējumu ar mērķi noteikt, vai iesniedzēja finansiālais stāvoklis atbilst kritērijiem juridiskās palīdzības saņemšanai. Iesniegumu var nosūtīt pa pastu, kas parasti ir pieņemams pieprasījuma iesniegšanas veids, ja iesniedzējam ir sarežģīti personiski ierasties juridiskās palīdzības birojā.

Juridisko atbalstu, nepiemērojot līdzekļu pārbaudes kritērijus, sniedz tiesas procesos, kas ierosināti saskaņā ar 1991. gada Likumu par bērna aizvešanu un aizbildnības rīkojumu izpildi (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991) un saskaņā ar 1994. gada Likumu par uzturlīdzekļu maksājumu rīkojumiem (Maintenance Orders Act 1994) (attiecībā uz uzturlīdzekļu piedziņu savstarpējas jurisdikcijas gadījumos).

Pārvaldes tīmekļa vietnē English ir visu juridiskās palīdzības biroju, kas strādā pilnu vai nepilnu darba dienu, adrešu un tālruņa numuru saraksts.

7. Kādi dokumenti man ir jāpievieno juridiskās palīdzības pieprasījumam?

Pieprasījuma iesniedzējam pilnībā jāaizpilda Juridisko pakalpojumu iesnieguma veidlapa LAA3, iekļaujot deklarāciju „par lietas būtību”, tas ir, juridisko problēmu, kuras sakarā pieprasījuma iesniedzējam ir vajadzīgi juridiskie pakalpojumi.

Pieprasījuma iesniedzējam ir jāaizpilda un jāparaksta arī līdzekļu pārbaudes veidlapas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Kur reģistrēt juridiskās palīdzības pieprasījumu?

Pārvaldes tīmekļa vietnē English ir visu juridiskās palīdzības biroju, kas strādā pilnu vai nepilnu darba dienu, adrešu un tālruņa numuru saraksts.

9. Kā man paziņos, vai esmu tiesīgs(-a) saņemt juridisko palīdzību?

Pieprasījumu iesniedzējiem, kas ir tiesīgi saņemt palīdzību saskaņā ar finansiāliem kritērijiem, piedāvā rindas kārtībā vai īpaši svarīgos gadījumos ārpus kārtas tikties ar juriskonsultu. Parasti iesniedzējam piedāvā tikties ar Juridiskās palīdzības pārvaldes štata juriskonsultu kādā no juridiskās palīdzības birojiem.

Iesniedzējs samaksā iemaksu par juridisko palīdzību un saņem par to kvīti pirms pirmās tikšanās.

Pirmajā tikšanās reizē juriskonsults paskaidro, ka, ja juriskonsultam jāpārstāv pieprasījuma iesniedzējs, nodrošinot aizstāvību tiesvedībā, saņēmējam ir jāmaksā iemaksa par juridisko palīdzību, saņemot juridiskās palīdzības apliecību.

Iesniegumos juridiskās palīdzības apliecību saņemšanai, iespējams, būs jāsniedz papildinformācija. Atkarībā no lietas rakstura šī papildinformācija var ietvert:

 1. slimības vēsturi/ārsta slēdzienu,
 2. policijas iegūto vai sagatavoto liecību un/vai protokolu kopijas,
 3. līgumu kopijas.

Ja, saņemot visu vajadzīgo informāciju, tiek uzskatīts, ka iesniegums juridiskās palīdzības saņemšanai neatbilst 1995. gada Likumam par juridisko palīdzību civillietās un 1996. gada noteikumiem, juriskonsults sagatavo atteikuma vēstuli.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Vēstulē, norādot attiecīgo(-s) Likuma par juridisko palīdzību civillietās un/vai noteikumu pantu(-s), pamato pieprasījuma noraidījumu. Vēstulē arī informē iesniedzēju par tiesībām atkārtoti izskatīt un/vai pārsūdzēt lēmumu Pārvaldes Apelācijas komisijā.

10. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas man jādara?

Ja juridiskās palīdzības pieprasījuma iesniedzējs atbilst likuma un noteikumu prasībām, tiek piešķirta juridiskās palīdzības apliecība ar mērķi nodrošināt juriskonsulta un, ja vajadzīgs, zvērināta advokāta pārstāvību zināmos civilprocesos apgabala, rajona, Augstā un Augstākajā tiesā.

Juridiskās palīdzības saņēmēja apliecība atļauj sniegt juridiskos pakalpojumus tikai tajā minētajā procesā vai lietā. Juridiskās palīdzības saņēmēja apliecības izdošana nenozīmē, ka pieprasījuma iesniedzējam tiks sniegta palīdzība citās lietās. Ja iesniedzējs pieprasa palīdzību vairākās lietās, par katru jāiesniedz atsevišķs iesniegums.

Juridiskās palīdzības saņēmēja apliecības iesniegumus sagatavo juridiskās palīdzības biroja juriskonsults pēc apspriešanās ar palīdzības pieprasītāju.

Likuma 29. panta 1. punkts paredz, ka persona nesaņem juridisko palīdzību vai konsultāciju, ja neiemaksā iemaksu. Šīs iemaksas apmērus nosaka pēc iesniedzēja finansiālā stāvokļa, pamatojoties uz tā sniegto informāciju līdzekļu un kapitāla deklarācijā. Minimālā iemaksas summa ir 35 euro, ja personai nav kapitāla, bet maksimālā summa ir 1210 euro.

Pilna iemaksa jāmaksā, atdodot apliecību, pirms juridisko pakalpojumu sniegšanas. Pārvalde ārkārtējos gadījumos var atļaut pieprasījuma iesniedzējam sadalīt maksājuma termiņu. Tomēr pilna summa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā un pirms tiesvedības procesa beigām.

Lapas augšmalaLapas augšmala

11. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas izvēlēsies man juriskonsultu?

Ja pieprasījuma iesniedzējs iesniegumā izsaka vēlēšanos, lai to pārstāvētu kāds konkrēts juridiskās palīdzības centra juriskonsults, juridiskās palīdzības biroja vadītājs ņems vērā šo vēlēšanos, izlemjot, kuru juriskonsultu piešķirt šim pieprasījuma iesniedzējam. Juridiskās palīdzības biroja vadītājs, izlemjot, kuru juriskonsultu piešķirt, ņem vērā arī citus apstākļus, piemēram, vai pieprasījuma iesniedzēja izvēlētais juriskonsults var pārstāvēt klientu tiesā konkrētā datumā. Ja pieprasījuma iesniedzēja izvēlētais juriskonsults konkrētajā datumā jau ir uzņēmies citur pārstāvēt citu klientu, juridiskās palīdzības biroja vadītājam jāizlemj, kuru citu juriskonsultu piešķirt pieprasījuma iesniedzējam.

Ja pieprasījuma iesniedzēju iepriekš jau ir pārstāvējis juridiskās palīdzības biroja juriskonsults, juridiskās palīdzības biroja vadītājs tam pašam klientam parasti piešķir to pašu juriskonsultu, kas sniegs pakalpojumu jaunajā lietā. Pieprasījuma iesniedzējam nav neapstrīdamu tiesību apspriesties ar konkrētu juriskonsultu vai izvēlēties to kā savu pārstāvi tiesā, taču juridiskās palīdzības biroja vadītājs parasti ņem vērā pieprasījuma iesniedzēja vēlēšanos, kad jāizlemj, kuru juriskonsultu šim pieprasījuma iesniedzējam piešķirt. Ja pieprasījuma iesniedzējs(-a) vēlas, lai viņu pārstāvētu tāda paša dzimuma juriskonsults, tad juridiskās palīdzības biroja vadītājs, ciktāl iespējams, cenšas panākt, lai pieprasījuma iesniedzēja(-s) vēlēšanās šai sakarā tiktu ņemta vērā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

12. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tiks segti visi tiesas izdevumi?

Juridiskās palīdzības saņēmēja apliecībā norādītā iemaksa par juridiskās palīdzības saņemšanu sedz visas tiesas procesa izmaksas. Tomēr izmaksas un vispārējie zaudējumi, kas Jums piespriesti tiesas procesa vai ārpustiesas risinājuma rezultātā, ir jāmaksā Juridiskās palīdzības pārvaldei. Pārvaldei ir tiesības ieturēt izmaksas, kas tai radušās, no jebkuras Jūsu saņemtās naudas ar dažiem ierobežotiem izņēmumiem. Šis noteikums attiecas arī uz piespriestajām summām, ko iegūst persona, kas saņēmusi juridisko palīdzību, laulības procesu rezultātā, šķiršanās procesā saskaņā ar vienošanos vai tiesas ceļā. Ja Pārvaldes kopējās izmaksas par juridisko pakalpojumu sniegšanu ir mazākas nekā Jūsu vai Jūsu vārdā veikto iemaksu vai izmaksu un zaudējumu piedziņas rezultātā samaksātā kopējā summa vai, ja tiek ņemta vērā nodeva par īpašumu, starpība tiek atlīdzināta.

13. Ja man piešķirs daļēju juridisko palīdzību, kas segs pārējās izmaksas?

14. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers atkārtotu izskatīšanu (pārsūdzību) pēc mana pieprasījuma pēc tiesas?

Juridiskās palīdzības saņēmēja apliecības īpašniekam sniedz juridiskos pakalpojumus apliecībā minētajā procesā vai lietā. Ja sertifikātā minētais process vai lieta tiek pabeigti, apliecības derīgums beidzas. Pieprasījuma iesniedzējs, kam vajadzīgi papildu pakalpojumi, kas varētu būt saistīti ar sākotnējo lietu, var pieprasīt juridiskās palīdzības saņēmēja apliecības grozīšanu vai jaunu apliecību. To, vai apliecība ir jāgroza vai jāizsniedz jauna apliecība, nosaka konkrētās lietas apstākļi, un juriskonsults iesaka, kuru iespēju izvēlēties.

Lapas augšmalaLapas augšmala

15. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms tiesas procesa beigām?

Ja sniedzat neprecīzu informāciju vai neatklājat būtiskus faktus (piemēram, saistībā ar Jūsu materiālo apstākļu izmaiņām), vai ja esat rīkojies neatbilstīgi, juridisko konsultāciju vai juridisko palīdzību var atsaukt un Jums, iespējams, nāksies pilnībā segt visas izmaksas, kādas radušās saistībā ar Jūsu pieprasījumu.

16. Ja man nepiešķirs juridisko palīdzību, vai varu pārsūdzēt šo lēmumu?

Pieprasījuma iesniedzējs, kuru neapmierina Pārvaldes lēmums, var pieprasīt izskatīt lēmumu atkārtoti. Ja pieprasījuma iesniedzējs vēlas, lai lēmums tiktu atkārtoti izskatīts, jāsniedz papildinformācija rakstveidā kopā ar pieprasījuma iesniedzēja juriskonsulta atzinumu par to, vai lēmumam jāpaliek spēkā. Pieprasījumu iesniedzēji var pieprasīt lēmuma atkārtotu izskatīšanu ar Juridiskās palīdzības biroja starpniecību.

Pieprasījuma iesniedzējs, kuru neapmierina Pārvaldes lēmums vai Pārvaldes lēmuma atkārtotas izskatīšanas rezultāts, var pārsūdzēt šo lēmumu Pārvaldes komitejā. Ja pieprasījuma iesniedzējs vēlas lēmumu pārsūdzēt, pārsūdzība jāiesniedz Pārvaldes Apelācijas komisijā. Pieprasījuma iesniedzēji var pieprasīt apelāciju ar juridiskās palīdzības biroja starpniecību vai tieši Pārvaldei.

Papildu informācija ar mērķi panākt atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību jāsniedz viena mēneša laikā kopš dienas, kad pieprasījuma iesniedzējam paziņots, ka tas nav tiesīgs saņemt pieprasīto pakalpojumu.

Apelācijas komisijā darbojas priekšsēdētājs un vēl četri komitejas locekļi, no kuriem divi pirms stāšanās darbā Pārvaldē ir bijuši praktizējoši juriskonsulti vai zvērināti advokāti. Komitejā darbojas personas, kas nav bijušas iesaistītas sākotnējā lēmuma pieņemšanā.

Cita informācija

Papildinformācija, tostarp visu to juridiskās palīdzības biroju adrešu un tālruņa numuru saraksts, kuri strādā pilnu vai nepilnu darba dienu, ir pieejama Pārvaldes tīmekļa vietnē English.

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Īrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 10-10-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste