Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Mednarodno pravo

Zadnja sprememba: 09-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Mednarodno pravo

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Pravna pomoč je temeljna pravica, ki jo priznava Svet Evrope.

Člen 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin English - français, ki so jo podpisale vse države članice Unije, določa, da je vsakdo upravičen do pravičnega sojenja.

Določa, da ima vsakdo, ki je obdolžen kaznivega dejanja, pravico, da se brani sam ali z zagovornikom po lastni izbiri ali, če nima dovolj sredstev za plačilo zagovornika, ga dobi brezplačno, če to zahtevajo interesi pravičnosti.

Ta določba je povezana s kazenskimi zadevami, vendar je Evropsko sodišče za človekove pravice English - français odločilo, da to načelo velja tudi za civilne zadeve.

Kdor meni, da so bile njegove pravice do pravne pomoči kršene, lahko pod določenimi pogoji vloži zadevo pri Evropskem sodišču za človekove pravice.

Mednarodne konvencije, namenjene za olajšanje življenja državljanom

Če želite pridobiti pravno pomoč v državi, ki ni država stalnega prebivališča, morate poznati mednarodne konvencije, namenjene za olajšanje življenja državljanov.

Vse države članice Unije, razen Nemčije, so članice Evropskega sporazuma o prenosu vlog za pravno pomoč English - français Sveta Evrope (podpisan v Strasbourgu leta 1977).

Sporazum uvaja postopek, po katerem lahko, če imate običajno prebivališče na ozemlju ene od pogodbenic in želite zaprositi za pravno pomoč na ozemlju druge pogodbenice, vložite zahtevek v državi običajnega prebivališča. Država bo v skladu z nekaterimi pogoji predala zahtevek drugi državi.

Na vrh straniNa vrh strani

Obstaja seznam organov, na katere se lahko obrnete.

Konvencija English - français, podpisana v Haagu leta 1980, o mednarodnem dostopu do pravnega varstva določa tudi prenos zahtevkov za pravno pomoč med pogodbenicami v obliki modela, o katerem se strinjajo vse pogodbenice. Ta konvencija določa, da je državljanom in prebivalcem pogodbenic odobrena pravna pomoč v drugih pogodbenicah pod enakimi pogoji, kot če bi tam prebivali.

Vendar te konvencije še niso ratificirale vse države članice Unije.

Referenčni dokumenti

 • Evropska konvencija English - français o človekovih pravicah (člen 6) – Svet Evrope
 • Evropsko sodišče za človekove pravice English - français (pogoji za vložitev tožbe in obrazec)
 • Evropski sporazum English - français o prenosu vlog za pravno pomoč, 1977 (Svet Evrope)
 • Konvencija English - français o mednarodnem dostopu do pravnega varstva (Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu)

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Mednarodno pravo - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 09-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo