comisia europeană > RJE > Asistenţă juridică > Drept internaţional

Ultima actualizare: 28-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Asistenţă juridică - Drept internaţional

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Asistenţa judiciară este un drept fundamental recunoscut de către Consiliul Europei.

Articolul 6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale English - français, care a fost semnată de către toate statele membre ale Uniunii, prevede că orice persoană are dreptul la o judecată corectă.

Este specificat faptul că orice persoană acuzată de o faptă penală are dreptul de a se apăra singură sau printr-un apărător ales de aceasta sau, dacă nu dispune de mijloace financiare suficiente pentru a plăti asistenţa judiciară, i se va oferi asistenţă judiciară gratuită, dacă interesele justiţiei o cer.

Această dispoziţie se referă la cauzele penale, însă Curtea Europeană a Drepturilor Omului English - français a hotărât ca acest principiu să se aplice şi pentru cauzele civile.

Dacă o persoană consideră că drepturile sale la asistenţă judiciară au fost încălcate, acea persoană poate, în anumite condiţii, să înainteze cauza Curţii Europene pentru Drepturile Omului.

Convenţiile internaţionale menite să simplifice demersurile cetăţenilor

Dacă doriţi să beneficiaţi de asistenţă judiciară într-un stat altul decât cel în care locuiţi, ar trebui să cunoaşteţi convenţiile internaţionale menite să vă simplifice demersurile.

Toate statele membre ale Uniunii, cu excepţia Germaniei, au aderat la Acordul European privind transmiterea cererilor de asistenţă judiciară English - français al Consiliului Europei (semnat la Strasbourg în 1977).

SusSus

Acordul introduce o procedură prin care, dacă aveţi reşedinţa pe teritoriul uneia dintre părţile contractante sau doriţi să solicitaţi asistenţă judiciară pe teritoriul unei alte părţi contractante, puteţi înainta cererea dumneavoastră în ţara în care locuiţi. Această ţară va transmite cererea celuilalt stat, în anumite condiţii.

Există o listă a autorităţilor la care puteţi face apel.

Convenţia English - français semnată la Haga în 1980 privind accesul internaţional la justiţie prevede, de asemenea, transmiterea cererilor de asistenţă judiciară între părţile contractante sub forma unui model aprobat de către toate statele membre. Această convenţie prevede ca cetăţenii şi rezidenţii din statele contractante să beneficieze de asistenţă judiciară în alte state contractante în aceleaşi condiţii ca şi cum ar locui în acel stat.

Însă această convenţie nu a fost ratificată de către toate statele membre ale Uniunii.

Documente de referinţă

 • Convenţia English - français Europeană a Drepturilor Omului (articolul 6) – Consiliul Europei
 • Curtea Europeană a Drepturilor Omului English - français (condiţii pentru intentarea unei acţiuni în justiţie şi formulare).
 • Acordul European English - français privind transmiterea cererilor de asistenţă judiciară, 1977 (Consiliul Europei) 
 • Convenţia English - français privind accesul internaţional la justiţie (Conferinţa de drept internaţional privat de la Haga)

« Asistenţă juridică - Informaţii generale | Drept internaţional - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 28-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit