Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Starptautiskie tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 09-07-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Starptautiskie tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Juridiskā palīdzība ir viena no Eiropas Padomes atzītām cilvēka pamattiesībām.

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas English - français, kuru ir parakstījušas visas Eiropas Savienības dalībvalstis, 6.pants nosaka, ka katram cilvēkam ir tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu.

Šis pants paredz, ka katram cilvēkam, kam ir uzrādīta kriminālapsūdzība, ir tiesības sevi aizstāvēt tiesā vai nu pašam, vai izmantojot juridisko palīdzību pēc savas izvēles, vai, ja viņam nav nepieciešamo līdzekļu, lai samaksātu par juridisko palīdzību, tā viņam jāpiešķir par brīvu, lai nodrošinātu taisnu tiesu.

Lai gan šis regulējums attiecas uz krimināltiesību jautājumiem, Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir noteikusi English - français, ka šis princips attiecas arī uz civiltiesību jautājumiem.

Ja personai šķiet, ka viņas tiesības uz juridisko palīdzību ir pārkāptas, šī persona drīkst, izpildot noteiktus nosacījumus, lūgt strīdu izskatīt Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Starptautiskās konvencijas, kas izstrādātas, lai atvieglotu pilsoņu dzīvi

Ja jūs vēlaties saņemt juridisko palīdzību valstī, kurā jūs nedzīvojat, jums būtu jāzina par starptautiskām konvencijām, kas paredzētas, lai atvieglotu dzīvi.

Visas ES dalībvalstis, izņemot Vāciju, ir parakstījušas Eiropas Padomes izstrādāto Eiropas Līgumu par juridiskās palīdzības pieteikumu pārsūtīšanu English - français. (parakstīts 1977.gadā Strasbūrā).

Šis līgums paredz kārtību, kādā jūs varat savā valstī iesniegt lūgumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu, lai to varētu saņemtu kādā citā valstī, kas arī ir parakstījusi minēto Līgumu. Jūs valsts noteiktos apstākļos pārsūtīs šo lūgumu valstij, kuras teritorijā jūs vēlaties saņemt juridisko palīdzību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pastāv saraksts ar centrālajām iestādēm katrā valstī, kurās jūs varat iesniegt savu lūgumu.

1980.gadā Hāgā parakstītā Konvencija English - français par starptautisku piekļuvi tiesai arī paredz formu un kārtību, par kuru vienojušās visas dalībvalstis, kādā tiek pārsūtīti lūgumi pēc juridiskās palīdzības. Šī konvencija pieprasa, lai valstu, kas parakstījušas Konvenciju, pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem tiktu piešķirta juridiskā palīdzība citā valstī, kas parakstījusi Konvenciju, uz tādiem pat nosacījumiem, kā tās valsts iedzīvotājiem.

Šo Konvenciju nav ratificējušas visas ES dalībvalstis.

Atsauces dokumenti

 • Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija English - français (6.pants) – Eiropas Padome
 • Eiropas Cilvēktiesību tiesa English - français (lietas iesniegšanas kārtība un forma)
 • Eiropas Līgums English - français par juridiskās palīdzības pieteikumu pārsūtīšanu, 1977. g. – Eiropas Padome
 • Konvencija English - français par starptautisko piekļuvi tiesai (Hāgas Starptautisko privāttiesību konference)

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Starptautiskie tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 09-07-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste