Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Tarptautinė teisė

Naujausia redakcija: 09-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Tarptautinė teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Teisinė pagalba yra Europos Sąjungos Tarybos pripažinta pagrindinė žmogaus teisė.

Visų Europos Sąjungos valstybių narių pasirašytos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos English - français 6 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas turi teisę į sąžiningą bylos nagrinėjimą.

Konvencijoje nustatyta, kad bet koks baudžiamuoju nusikaltimu apkaltintas asmuo turi teisę gintis pats arba turėti savo pasirinktą atstovą pagal įstatymą, arba, jeigu jis neturi pakankamai lėšų sumokėti už atstovavimą pagal įstatymą, jam toks atstovas turi būti paskirtas nemokamai, jeigu tai yra būtina siekiant užtikrinti teisingumą.

Ši nuostata yra susijusi su baudžiamosiomis bylomis, tačiau Europos Žmogaus Teisių Teismas English - français nurodė, kad šis principas taip pat yra taikytinas civilinėms byloms.

Jeigu asmuo mano, kad buvo pažeista jo teisė į teisinę pagalbą, jis gali tam tikromis sąlygomis perduoti šią bylą svarstyti Europos Žmogaus Teisių Teismui.

Tarptautinės konvencijos priimamos siekiant palengvinti piliečių gyvenimą

Jeigu pageidaujate, kad Jums būtų suteikta teisinė pagalba valstybėje narėje, kurioje Jūs nuolat negyvenate, turėtumėte susipažinti su tarptautinėmis konvencijomis, kuriomis yra siekiama palengvinti šios pagalbos suteikimą.

Visos Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus Vokietiją, pasirašė Europos Tarybos parengtą Europos sutartį dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo English - français (pasirašyta Strasbūre 1977 m.).

viršųviršų

Jeigu Jūs nuolat gyvenate vienos iš sutarties šalių teritorijoje ir pageidaujate prašyti teisinės pagalbos kitos sutarties šalies teritorijoje, pagal šioje sutartyje numatytą procedūrą Jūs galite paduoti savo prašymą valstybėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta. Ta valstybė tam tikromis sąlygomis perduos prašymą kitai valstybei.

Sutartyje yra nurodytas institucijų, į kurias galima kreiptis, sąrašas.

1980 m. Hagoje pasirašytoje konvencijoje English - français dėl tarptautinės teisės kreiptis į teismą taip pat yra numatytos nuostatos dėl bendros suderėtos formos teisinės pagalbos prašymų perdavimo tarp konvencijos šalių. Pagal šios konvencijos nuostatas, konvencijos šalių piliečiams ir gyventojams teisinė pagalba kitose konvencijos šalyse turi būti suteikta tokiomis pat sąlygomis kaip ir pastarųjų šalių gyventojams.

Tačiau šią konvenciją ratifikavo dar ne visos Europos Sąjungos valstybės narės.

Informaciniai dokumentai

 • Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija English - français (6 straipsnis) – Europos Taryba
 • Europos Žmogaus Teisių Teismas English - français (ieškinio pareiškimo sąlygos ir forma)
 • 1977 m. Europos sutartis English - français dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo (Europos Taryba)
 • Konvencija English - français dėl tarptautinės teisės kreiptis į teismą (Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija)

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Tarptautinė teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 09-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė