Európai Bizottság > EIH > Jogsegély > Nemzetközi jog

Utolsó frissítés: 09-07-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogsegély - Nemzetközi jog

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


A költségmentesség az Európa Tanács által elismert alapvető jog.

Az Unió minden tagállama által aláírt, emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény English - français 6. cikke rendelkezik arról, hogy mindenkinek joga van a tisztességes meghallgatáshoz.

Az egyezmény meghatározza, hogy minden bűncselekménnyel vádolt személynek joga van ahhoz, hogy személyesen, vagy az általa választott védő segítségével védekezhessék, és ha nem állnak rendelkezésére eszközök védő díjazására, amennyiben az igazságszolgáltatás érdekei ezt követelik meg, hivatalból és ingyenesen rendeljenek ki számára ügyvédet.

Ez a rendelkezés büntetőügyekre vonatkozik, de az Emberi Jogok Európai Bírósága English - français döntése szerint az elv polgári ügyekre is alkalmazandó.

Ha valaki úgy érzi, hogy a költségmentességhez való jogát megsértették, meghatározott feltételek mellett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulhat.

A polgárok életének megkönnyítésére szánt nemzetközi egyezmények

Amennyiben a lakóhelyétől eltérő országban kíván költségmentességet igénybe venni, ismernie kell az életének megkönnyítését célzó nemzetközi egyezményeket.

Németország kivételével az Unió valamennyi tagállama részese az Európa Tanácsnak (1977-ben Strasbourgban aláírt) a költségmentesség iránti kérelmek továbbításáról szóló európai megállapodásának English - français.

A megállapodás bevezet egy eljárást, aminek révén – ha szokásos tartózkodási helye az egyik szerződő fél területén van és valamely másik szerződő fél területén kíván költségmentességért folyamodni – a szokásos tartózkodási hely szerinti államban lehet a kérelmet benyújtani. Ez az állam meghatározott feltételek mellett továbbítani fogja a kérelmet a másik államnak.

Lap tetejeLap teteje

Létezik egy lista a hatóságokról, amelyekhez fordulni lehet.

A Hágában 1980-ban aláírt, az igazságszolgáltatáshoz való jog nemzetközi biztosításáról szóló egyezmény English - français ugyancsak rendelkezik a költségmentesség iránti kérelmek szerződő felek közötti, valamennyiük egyetértésével megállapított minta formájában történő továbbításáról. Ez az egyezmény előírja, hogy a szerződő felek állampolgárainak és az ott lakóhellyel rendelkezőknek a másik szerződő államban lakókkal megegyező feltételek mellett kell költségmentességet biztosítani.

Ezt az egyezményt azonban még nem ratifikálta az Unió valamennyi tagállama.

Referenciadokumentumok

 • Európai egyezmény English - français az emberi jogokról (6. cikk) – Európa Tanács
 • Az Emberi Jogok Európai Bírósága English - français (a keresetindítás feltételei és formája).
 • Európai megállapodás English - français a költségmentesség iránti kérelmek továbbításáról, 1977. (Európa Tanács)
 • Egyezmény English - français az igazságszolgáltatáshoz való jog nemzetközi biztosításáról (Hágai nemzetközi magánjogi konferencia)

« Jogsegély - Általános információk | Nemzetközi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 09-07-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság