Evropská komise > ESS > Právní pomoc > Mezinárodní právo

Poslední aktualizace: 09-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Mezinárodní právo

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Právní pomoc je základním právem uznávaným Radou Evropy.

Článek 6 Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod English - français, který podepsaly všechny členské státy Unie, stanoví, že každý má právo na spravedlivý proces.

Článek výslovně stanoví, že každý, kdo je obviněn z trestného činu, má právo obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují.

Toto ustanovení se vztahuje k trestním věcem, ale Evropský soud pro lidská práva English - français rozhodl, že tato zásada platí i pro občanskoprávní věci.

Pokud se někdo domnívá, že jeho právo na právní pomoc bylo porušeno, může za určitých podmínek postoupit tuto věc Evropskému soudu pro lidská práva.

Mezinárodní dohody, které mají občanům zjednodušit život

Pokud chcete získat právní pomoc v jiné zemi, než v zemi vašeho trvalého bydliště, měli byste vědět o existenci mezinárodních úmluv, které vám mají zjednodušit život.

Všechny členské státy Unie s výjimkou Německa jsou účastníky Evropské dohody o předávání žádostí o právní pomoc English - français Rady Evropy (podepsané ve Štrasburku v roce 1977).

Dohoda zavádí tento postup: pokud máte obvyklé bydliště na území státu jedné ze smluvních stran a přejete si požádat o právní pomoc na území jiné smluvní strany, můžete předložit svou žádost ve státě, kde máte své obvyklé bydliště. Tento stát předá žádost druhému státu za určitých podmínek.

NahoruNahoru

Dohoda obsahuje seznam úřadů, na které se můžete obrátit.

Úmluva English - français podepsaná v Haagu v roce 1980 o mezinárodním přístupu k soudům rovněž zavádí ustanovení týkající se předávání žádostí o právní pomoc mezi smluvními stranami ve formě modelu, na kterém se všichni dohodli. Tato úmluva požaduje, aby státním příslušníkům a osobám s trvalým bydlištěm ve státech, které jsou smluvními stranami, byla poskytována právní pomoc v jiných smluvních státech za stejných podmínek, jako kdyby tam měli trvalé bydliště.  

Tuto úmluvu však neratifikovaly všechny členské státy Unie.

Referenční dokumenty

 • Evropská úmluva English - français o lidských právech (článek 6) – Rada Evropy
 • Evropský soud pro lidská práva English - français (podmínky pro podávání žalob a jejich formuláře)
 • Evropská úmluva English - français o předávání žádostí o právní pomoc, 1977 (Rada Evropy)
 • Úmluva English - français o mezinárodním přístupu k soudům (Haagská konference o soukromém mezinárodním právu)

« Právní pomoc - Obecné informace | Mezinárodní právo - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 09-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království