comisia europeană > RJE > Asistenţă juridică

Ultima actualizare: 14-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Asistenţă juridică - Informaţii generale

EJN logo

Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Asistenţa judiciară: garantarea accesului la justiţie

Dacă nu aveţi resurse financiare suficiente pentru a face faţă costurilor unui proces, puteţi solicita asistenţă judiciară.

Imaginaţi-vă o situaţie în care sunteţi în litigiu cu o companie, cu o persoană care îşi exercită profesia, cu angajatorul dumneavoastră, cu un membru al familiei sau cu o altă persoană din ţara dumneavoastră sau din străinătate. Dacă nu puteţi rezolva conflictul pe cale amiabilă, puteţi intenta acţiune în justiţie sau va fi necesar să vă apăraţi dacă cealaltă parte ia iniţiativa de a intenta o acţiune împotriva dumneavoastră.

Mai întâi puteţi consulta un avocat care să vă explice ce drepturi aveţi şi care vă va spune dacă merită să intentaţi o acţiune în justiţie sau nu.

Sistemele de asistenţă judiciară există în toate statele membre.

Acestea diferă între ele în ceea ce priveşte natura şi domeniul de aplicare a asistenţei disponibile şi condiţiile de acces la aceasta, însă obiectivul tuturor sistemelor este acelaşi: asigurarea unui acces eficient la justiţie pentru toţi.

În anumite condiţii, aceste sisteme naţionale oferă:

 • scutire de la toate sau anumite costuri de judecată sau sprijin pentru plata acestora.
 • asistenţă din partea unui avocat care vă va oferi consiliere în faza precontencioasă şi care vă va reprezenta în instanţă, dacă este necesar, gratis sau pentru un onorariu modest.

Dacă faceţi clic pe drapelele statelor membre, puteţi obţine informaţii necesare pentru a vă familiariza cu sistemele de asistenţă judiciară naţionale şi pentru a afla condiţiile de obţinere a asistenţei judiciare privind, de exemplu:

 • resursele dumneavoastră Financiare.
 • tipul de cauze în care poate fi acordată asistenţa judiciară.
 • condiţiile legate de obiectul litigiului.

Dacă doriţi să solicitaţi asistenţă judiciară într-un stat membru altul decât cel în care locuiţi, există convenţii internaţionale care vă pot facilita demersurile. Pentru a afla informaţii pe acest subiect, faceţi clic pe icoana „Drept internaţional”.

Comisia Europeană a elaborat o propunere de directivă privind asistenţa judiciară, publicată în ianuarie 2002. Puteţi găsi informaţii referitoare la acest subiect făcând clic pe icoana „Drept comunitar”.

SusSus

Ultima actualizare: 14-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit