Komisja Europejska > EJN > Pomoc sądowa

Ostatnia aktualizacja: 17-11-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Pomoc sądowa - Informacje ogólne

EJN logo

Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Pomoc prawna: gwarancja dostępu do wymiaru sprawiedliwości

Jeśli nie dysponujemy dostatecznymi środkami finansowymi, aby ponieść koszty sprawy sądowej, możemy zwrócić się z wnioskiem o pomoc prawną.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której prowadzimy spór z firmą, przedstawicielem jakiegoś zawodu, swoim pracodawcą, członkiem rodziny lub inną osobą w naszym kraju lub zagranicą. W przypadku gdy polubowne rozstrzygnięcie sporu jest niemożliwe, możemy wnieść sprawę do sądu lub możemy być zmuszeni do odparcia powództwa, jeśli strona przeciwna przejmie inicjatywę i wniesie sprawę do sądu.

Najpierw powinniśmy porozmawiać z prawnikiem, który wyjaśni nam nasze prawa i poinformuje nas, czy warto wnieść sprawę do sądu.

Systemy pomocy prawnej istnieją we wszystkich Państwach Członkowskich UE.

Systemy te różnią się między sobą pod względem charakteru i zakresu dostępnej pomocy i zasad jej przyznawania, jednakże cel wszystkich tych systemów jest taki sam: zapewnienie wszystkim skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Na określonych warunkach, systemy krajowe zapewniają:

 • Zwolnienie lub pomoc w zakresie całości lub części opłat sądowych.
 • Pomoc prawnika, który udzieli nam porady przedprocesowej i w razie konieczności będzie reprezentować nas w sądzie bezpłatnie lub za niewielką opłatą.

Klikając na flagi Państw Członkowskich, możemy uzyskać informacje potrzebne nam do zapoznania się z krajowymi systemami pomocy prawnej oraz warunkami uzyskiwania pomocy prawnej, na przykład w kontekście:

 • naszych zasobów finansowych
 • rodzajów spraw, dla których istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej
 • warunków dotyczących istoty sporu.

Jeżeli chcemy zwrócić się z wnioskiem o pomoc prawną w Państwie Członkowskim innym niż nasze własne, sprawę ułatwiają konwencje międzynarodowe. Informacje na ten temat można znaleźć, klikając na ikonę „prawo międzynarodowe”.

Komisja Europejska opracowała również wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie pomocy prawnej, który został opublikowany w styczniu 2002 r. Informacje na ten temat można uzyskać, klikając na ikonę „Prawo wspólnotowe”.

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 17-11-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania