Euroopa Komisjon > EGV > Õigusabi

Viimati muudetud: 17-11-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õigusabi - Üldteave

EJN logo

See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Tasuta õigusabi tagab juurdepääsu õigusemõistmisele

Kui Teil ei ole kohtuasja kulude katmiseks piisavalt rahalisi vahendeid, võite taotleda tasuta õigusabi.

Kujutage ette olukorda, kus Teil on kas Teie elukohariigis või välismaal käsil vaidlus ettevõtte, vabakutselise isiku, Teie tööandja, perekonnaliikme või kellegi teisega. Kui Te ei suuda vaidlust sõbralikult lahendada, peate pöörduma kohtusse või end kaitsma, kui teine pool esitab Teie vastu hagi.

Kõigepealt võiksite sellisel juhul pöörduda advokaadi poole, kes selgitab Teile Teie õigusi ja annab nõu, kas antud küsimuses on üldse mõttekas kohtu poole pöörduda.

Tasuta õigusabi süsteemid on olemas kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

Nimetatud süsteemid erinevad üksteisest antava abi olemuse ja ulatuse ning abi saamise tingimuste osas, ent kõikide süsteemide eesmärk on üks: tagada kõigile toimiv juurdepääs õigusemõistmisele.

Siseriiklikud tasuta õigusabi süsteemid pakuvad teatud tingimustel järgmist:

 • osalist või täielikku vabastamist menetluskuludest või nende osalist või täielikku ülevõtmist;
 • advokaadi abi, kes nõustab enne kohtuvaidlust ja esindab Teid vajaduse korral kohtus kas tasuta või vähese tasu eest.

Kui klõpsate liikmesriikide lippudel, saate teavet siseriiklike tasuta õigusabi süsteemide ja tasuta õigusabi saamise tingimuste kohta, näiteks selles osas, mis puudutab:

 • Teie rahalisi vahendeid,
 • kohtuasjade liike, mille puhul tasuta õigusabi antakse,
 • vaidluse sisu puudutavaid tingimusi.

Kui Te soovite tasuta õigusabi taotleda liikmesriigis, mille kodanik Te ei ole, võivad Teie jaoks menetlust lihtsustada rahvusvahelised konventsioonid. Sellealast teavet leiate klõpsates "Rahvusvahelise õiguse" ikoonil.

Euroopa Komisjon on välja töötanud ka tasuta õigusabi direktiivi eelnõu, mis avaldati 2002. aasta jaanuaris. Selle kohta leiate teavet klõpsates "Ühenduse õiguse" ikoonil.

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 17-11-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik