Evropská komise > ESS > Právní pomoc

Poslední aktualizace: 17-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Obecné informace

EJN logo

Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Právní pomoc: zaručení přístupu ke spravedlnosti

Nemáte-li dostatečné finanční prostředky na úhradu výloh soudního řízení, můžete požádat o právní pomoc.

Představte si situaci, že vedete spor se společností, odborníkem, se svým zaměstnavatelem, členem své rodiny nebo někým jiným ve vaší zemi nebo v cizině. Nemůžete-li vyřešit spor mimosoudně, můžete předložit věc soudu nebo můžete být vyzváni, abyste se bránili, jestliže druhá strana vznese proti vám žalobu.

Vaším prvním krokem může být rozhovor s právníkem, který vám vysvětlí vaše práva a řekne vám, zda stojí za to se obracet na soud.

Systémy právní pomoci existují ve všech členských státech EU.

Liší se od sebe povahou a rozsahem dostupné pomoci a podmínkami pro nárok, avšak cíl všech těchto systémů je stejný: zajistit účinný přístup ke spravedlnosti pro všechny.

Za jistých podmínek tyto národní systémy poskytují:

 • Osvobození od soudních nákladů nebo pomoc s úhradou všech soudních nákladů nebo jejich části.
 • Pomoc právníka, který poskytne předběžné rady před zahájením soudního sporu a bude vás v případě potřeby před soudem zastupovat, a to buď bezplatně nebo s malými náklady.

Klepnutím na vlaječky členských států můžete získat informace potřebné k tomu, abyste se seznámili s národními systémy právní pomoci a s podmínkami pro získání právní pomoci, například co se týče:

 • Vašich finančních prostředků.
 • Typu případů, pro které může být právní pomoc poskytnuta.
 • Podmínek týkajících se podstaty sporu.

Chcete-li požádat o právní pomoc v některém jiném než ve vašem členském státě, existují mezinárodní úmluvy, které mohou věci usnadnit. Informace k tomuto tématu můžete najít klepnutím na ikonu „mezinárodní právo“.

Evropská komise také předložila návrh na směrnici o právní pomoci, který byl zveřejněn v lednu 2002. Informace o něm můžete najít klepnutím na ikonu „právo Společenství“.

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 17-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království