Европейска комисия > ЕСМ > Правна помощ

Последна актуализация: 14-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Правна помощ - Обща информация

EJN logo

В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Правната помощ - гарантиран достъп до правосъдие

Ако не разполагате с достатъчно финансови средства, за да покриете разходите си по съдебно дело, можете да подадете молба за правна помощ.

Представете си ситуация, в която водите спор с фирма, специалист, работодател, член на вашето семейство или друго лице от вашата страна или от чужбина. Ако не можете да разрешите спора по взаимно съгласие, имате право да отнесете въпроса до съда или да ви се наложи да се защитавате, ако другата страна поеме инициативата и заведе дело срещу вас.

Първата ви стъпка ще бъде да разговаряте с адвокат, който да ви разясни вашите права и да ви посъветва дали си струва да се обръщате към съда.

Системи за правна помощ има във всички държави-членки на ЕС.

Те се различават по своето естество и по обхвата на помощта, която предоставят, и условията за предоставянето й, но целта на всички системи е една и съща: да осигурят за всички ефективен достъп до правосъдие.

Тези национални системи предоставят при определени условия:

 • Освобождаване от или поемане на всички или част от съдебните разноски.
 • Помощ на адвокат, който предоставя правна консултация преди процеса и ви представлява в съда, ако е необходимо, безплатно или срещу умерен хонорар.

Щракнете с мишката върху знамената на страните-членки, за да получите информацията, необходима ви да се запознаете с националните системи за правна помощ и условията за получаване на правна помощ, например във връзка с:

 • Финансовите ви ресурси.
 • Вида на делата, за които се предоставя правна помощ.
 • Условията, свързани с предмета на правния спор.

Ако желаете да кандидатствате за правна помощ в страна-членка на ЕС, различна от вашата страна, съществуват правни конвенции, които значително улесняват процеса. Информация по този въпрос можете да намерите, като щракнете върху иконата "Международно право".

Освен това Европейската комисия е внесла предложение за Директива за правната помощ, обнародвано през януари 2002 г. Информация по този въпрос можете да намерите, като щракнете върху иконата „Право на Общността“.

НагореНагоре

Последна актуализация: 14-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство